Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Tir

Mae'r data'n yn ymwneud chynlluniau a ddechreuwyd ym mhob blwyddyn, eu harwynebedd mewn hectarau a chyfanswm cost y cynlluniau, er y gallai'r arian fod wedi'i wario dros sawl blwyddyn, yn enwedig yn achos prosiectau mawr neu'r rheini a ddechreuodd yn ddiweddarach yn y flwyddyn.