Neidio i'r cynnwys

Cyfeiriadedd rhywiol

Term cyffredinol yw cyfeiriadedd rhywiol sy'n gynnwys llawer o wahanol elfennau gan gynnwys hunaniaeth, atyniad ac ymddygiad rhywiol.

Mae’r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth yn casglu gwybodaeth am hunaniaeth rywiol hunan-ganfyddedig o boblogaeth aelwydydd y DU yn 16 oed a throsodd.