Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Atgyfeiriadau am asesiad LMPHSS, gan BILl, oedran a mis
None
Cod Ardal[Hidlo]
Oedran[Hidlwyd]
Dyddiad[Hidlwyd]
Measure1
Dangosydd[Hidlwyd]
Bwrdd Iechyd Lleol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad LPMHSS a ddaeth i law yn ystod y mis
Cymru5,720
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr1,405
Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys198
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda258
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe497
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg861
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan1,491
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro1,010

Metadata

Teitl

Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) Rhan 1 – Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol (LPMHSS)

Diweddariad diwethaf

25 Tachwedd 2020 25 Tachwedd 2020

Diweddariad nesaf

24 Chwefror 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casglu data Mesur Iechyd Meddwl (Cymru), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

hss.performance@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Data misol ar atgyfeiriadau ac amserau aros ar gyfer Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol Lleol (asesiadau ac ymyriadau therapiwtig).

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

O fis Ebrill 2013 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Ansawdd ystadegol

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Dolenni'r we

Gellir gweld yr adroddiad ansawdd ar gael ar y ddolen i'r we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/mental-health-wales-measure-2010/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau

Cyrhaeddiad, Asesu, Iechyd meddwl, y GIG, Perfformiad, Amseroedd aros