Neidio i'r cynnwys

Mesur Iechyd Meddwl

Data misol ar atgyfeiriadau ac amserau aros ar gyfer Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol Lleol (asesiadau ac ymyriadau therapiwtig). Gwybodaeth sy’n dangos cydymffurfiaeth â chynllun gofal a thriniaeth, a hefyd nifer yr adroddiadau ar ganlyniadau asesu a gafodd eu hanfon o fewn 10 diwrnod gwaith.