Neidio i'r cynnwys

Rhan 1: Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol

Mae ystadegau Rhan 1 y Mesur yn dangos y canlynol, yn ôl pob bwrdd iechyd lleol yng Nghymru, nifer yr atgyfeiriadau ar gyfer asesiad gan y gwasanaeth cymorth iechyd meddwl sylfaenol lleol; nifer a chanran yr asesiadau gan y gwasanaeth cymorth iechyd meddwl sylfaenol lleol a gynhaliwyd ymhen 28 diwrnod i dderbyn atgyfeiriad, a thros 28 diwrnod ar ôl derbyn atgyfeiriad; A nifer a chanran yr ymyriadau therapiwtig a ddechreuwyd ymhen 28 diwrnod i asesiad gan y gwasanaeth cymorth iechyd meddwl sylfaenol lleol, a thros 28 diwrnod ar ôl yr asesiad.