Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Mae amseroedd aros am ymyriad therapiwtig, gan BILl, oedran a mis
None
Cod Ardal[Hidlo]
Oedran[Hidlwyd]
Dyddiad[Hidlwyd]
Measure1
Dangosydd[Hidlwyd]
Bwrdd Iechyd Lleol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y cleifion a oedd wedi aros hyd at a chan gynnwys 28 diwrnod o asesiad LPMHSS i ddechrau ymyriad therapiwtigCliciwch yma i ddidoliNifer y cleifion a oedd wedi aros dros 28 diwrnod hyd at a chan gynnwys 56 diwrnod o asesiad LMPHSS i ddechrau ymyriad therapiwtigCliciwch yma i ddidoliNifer y cleifion a oedd wedi aros dros 56 diwrnod o asesiad LPMHSS i ddechrau ymyriad therapiwtigCliciwch yma i ddidoliCyfanswm nifer yr ymyriadau therapiwtig a ddechreuodd yn ystod y misCliciwch yma i ddidoliCanran yr ymyriadau therapiwtig a ddechreuodd o fewn 28 diwrnod ar ôl asesiad LPMHSS
Cymru3,5772921874,056264.7
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr957126731,156248.3
Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys3592735421253.5
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda19552202289.6
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe142110153278.9
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg6012844673269.1
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan94784101,041273.6
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro3761123410278.2

Metadata

Teitl

Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) Rhan 1 – Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol (LPMHSS)

Diweddariad diwethaf

25 Tachwedd 2020 25 Tachwedd 2020

Diweddariad nesaf

24 Chwefror 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casglu data Mesur Iechyd Meddwl (Cymru), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

hss.performance@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Data misol ar atgyfeiriadau ac amserau aros ar gyfer Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol Lleol (asesiadau ac ymyriadau therapiwtig).

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

O fis Ebrill 2013 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Ansawdd ystadegol

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Dolenni'r we

Gellir gweld yr adroddiad ansawdd ar gael ar y ddolen i'r we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/mental-health-wales-measure-2010/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau

Cyrhaeddiad, Asesu, Iechyd meddwl, y GIG, Perfformiad, Amseroedd aros