Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Mae amseroedd aros am ymyriad therapiwtig, gan BILl a mis
None
Date[Hidlwyd]
Area Code[Hidlo]
Measure1
Indicator[Hidlwyd]
LHB[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y cleifion a oedd wedi aros hyd at a chan gynnwys 28 diwrnod o asesiad LPMHSS i ddechrau ymyriad therapiwtigCliciwch yma i ddidoliNifer y cleifion a oedd wedi aros dros 28 diwrnod hyd at a chan gynnwys 56 diwrnod o asesiad LMPHSS i ddechrau ymyriad therapiwtigCliciwch yma i ddidoliNifer y cleifion a oedd wedi aros dros 56 diwrnod o asesiad LPMHSS i ddechrau ymyriad therapiwtigCliciwch yma i ddidoliCyfanswm nifer yr ymyriadau therapiwtig a ddechreuodd yn ystod y misCliciwch yma i ddidoliCanran yr ymyriadau therapiwtig a ddechreuodd o fewn 28 diwrnod ar ôl asesiad LPMHSS
Cymru1,3581891221,66981.4
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr272705840068.0
Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys121241716274.7
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda13224616281.5
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg939410687.7
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf38981240995.1
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan299451335783.8
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro529127371.2

Metadata

Teitl
Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) Rhan 1 – Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol (LPMHSS)

Diweddariad diwethaf
29 Mai 2019 29 Mai 2019

Diweddariad nesaf
28 Awst 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casglu data Mesur Iechyd Meddwl (Cymru), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
hssdg.performance@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Data misol ar atgyfeiriadau ac amserau aros ar gyfer Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol Lleol (asesiadau ac ymyriadau therapiwtig).

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
O fis Ebrill 2013 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Ansawdd ystadegol
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Dolenni'r we
Gellir gweld yr adroddiad ansawdd ar gael ar y ddolen i'r we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/mental-health-wales-measure-2010/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
Cyrhaeddiad, Asesu, Iechyd meddwl, y GIG, Perfformiad, Amseroedd aros