Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Mae amseroedd aros am ymyriad therapiwtig, gan BILl a mis
None
Cod Ardal[Hidlo]
Dyddiad[Hidlwyd]
Measure1
Dangosydd[Hidlwyd]
Bwrdd Iechyd Lleol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y cleifion a oedd wedi aros hyd at a chan gynnwys 28 diwrnod o asesiad LPMHSS i ddechrau ymyriad therapiwtigCliciwch yma i ddidoliNifer y cleifion a oedd wedi aros dros 28 diwrnod hyd at a chan gynnwys 56 diwrnod o asesiad LMPHSS i ddechrau ymyriad therapiwtigCliciwch yma i ddidoliNifer y cleifion a oedd wedi aros dros 56 diwrnod o asesiad LPMHSS i ddechrau ymyriad therapiwtigCliciwch yma i ddidoliCyfanswm nifer yr ymyriadau therapiwtig a ddechreuodd yn ystod y misCliciwch yma i ddidoliCanran yr ymyriadau therapiwtig a ddechreuodd o fewn 28 diwrnod ar ôl asesiad LPMHSS
Cymru1,315152811,54884.9
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr263672335374.5
Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys107211914772.8
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda918710685.8
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe52305594.5
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.....
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg2899730594.8
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.....
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan394341944788.1
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro11910613588.1

Metadata

Teitl
Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) Rhan 1 – Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol (LPMHSS)

Diweddariad diwethaf
26 Chwefror 2020 26 Chwefror 2020

Diweddariad nesaf
27 Mai 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casglu data Mesur Iechyd Meddwl (Cymru), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
hss.performance@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Data misol ar atgyfeiriadau ac amserau aros ar gyfer Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol Lleol (asesiadau ac ymyriadau therapiwtig).

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
O fis Ebrill 2013 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Ansawdd ystadegol
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Dolenni'r we
Gellir gweld yr adroddiad ansawdd ar gael ar y ddolen i'r we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/mental-health-wales-measure-2010/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
Cyrhaeddiad, Asesu, Iechyd meddwl, y GIG, Perfformiad, Amseroedd aros