Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Gofal a chynllun triniaeth (CTP) cydymffurfio, gan BILl, gwasanaeth, oedran a mis
None
Dyddiad[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Gwasanaeth neu Oedran[Hidlwyd]
Measure2
Dangosydd[Hidlo]
Bwrdd Iechyd Lleol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm nifer y cleifion sy'n preswylio yn y BILl sydd â CTP dilys ar ddiwedd y misCliciwch yma i ddidoliCyfanswm nifer y cleifion sy'n preswylio yn y BILl ar hyn o bryd sy’n derbyn gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd ar ddiwedd y misCliciwch yma i ddidoliCanran y cleifion sy'n preswylio yn y BILl, sy'n derbyn gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd, sydd â CTP dilys
Cymru69,95280,273348.5
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr19,40021,510360.7
Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys4,5925,151356.7
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda6,8847,480368.1
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe6,6687,755343.8
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg8,4329,445357.1
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan9,05610,997329.9
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro14,92017,935333.0

Metadata

Teitl

Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) Rhan 2 - Cynlluniau Gofal a Thriniaeth

Diweddariad diwethaf

24 Tachwedd 2021 24 Tachwedd 2021

Diweddariad nesaf

23 Chwefror 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casglu data Mesur Iechyd Meddwl (Cymru), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

hss.performance@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Data misol yn dangos gofal a thriniaeth cydymffurfio cynllun.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

O fis Gorffennaf 2014 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Dolenni'r we

Gellir gweld yr adroddiad ansawdd ar gael ar y ddolen i'r we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/mental-health-wales-measure-2010/?skip=1&lang=cy

Ansawdd ystadegol

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Allweddeiriau

Cyrhaeddiad, Asesu, Iechyd meddwl, y GIG, Perfformiad, Amseroedd aros