Skip to content

Rhan 2: Cynlluniau Gofal a Thriniaeth

Mae ystadegau Rhan 2 y Mesur yn dangos y canlynol, yn ôl pob bwrdd iechyd lleol a maes gwasanaeth yng Nghymru nifer y cleifion a chanddynt gynllun gofal a thriniaeth dilys; nifer y cleifion a oedd yn derbyn gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd (h.y. y 'llwyth achosion'); a chanran y cleifion a chanddynt gynllun gofal a thriniaeth dilys.