Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Canlyniad cydymffurfio adroddiad asesu, GAN LHJB, gwasanaeth a mis
None
Dyddiad[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Dangosydd[Hidlo]
Bwrdd Iechyd Lleol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwyddCliciwch yma i ddidoliNifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd ar ôl 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwyddCliciwch yma i ddidoliCyfanswm nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd o fewn y misCliciwch yma i ddidoliCanran yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd llai na 10 diwrnod neu gyfwerth â 10 niwrnod ar ôl i’r asesiad ddigwydd
Cymru4024295.2
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr15015100.0
Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys202100.0
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda41580.0
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe101100.0
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg....
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg303100.0
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf....
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan808100.0
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro71887.5

Metadata

Teitl
Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) Rhan 3 – Asesiadau ar Ddefnyddwyr Blaenorol o Wasanaethau Iechyd Meddwl Eilaidd

Diweddariad diwethaf
26 Chwefror 2020 26 Chwefror 2020

Diweddariad nesaf
27 Mai 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casglu data Mesur Iechyd Meddwl (Cymru), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
hss.performance@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Data misol ar y nifer o ganlyniad yr adroddiadau asesu a anfonwyd o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl 3 asesiad rhannol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
O fis Ebrill 2016 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Ansawdd ystadegol
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Dolenni'r we
Gellir gweld yr adroddiad ansawdd ar gael ar y ddolen i'r we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/mental-health-wales-measure-2010/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
Cyrhaeddiad, Asesu, Iechyd meddwl, y GIG, Perfformiad, Amseroedd aros