Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Canlyniad cydymffurfio adroddiad asesu, GAN LHJB, gwasanaeth a mis
None
Dyddiad[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Dangosydd[Hidlo]
Bwrdd Iechyd Lleol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwyddCliciwch yma i ddidoliNifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd ar ôl 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwyddCliciwch yma i ddidoliCyfanswm nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd o fewn y misCliciwch yma i ddidoliCanran yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd llai na 10 diwrnod neu gyfwerth â 10 niwrnod ar ôl i’r asesiad ddigwydd
Cymru23716253376.4
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr81081400.0
Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys12012400.0
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda35540364.3
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe404400.0
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg....
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg718.
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf....
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan54054400.0
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro441054327.2

Metadata

Teitl
Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) Rhan 3 – Asesiadau ar Ddefnyddwyr Blaenorol o Wasanaethau Iechyd Meddwl Eilaidd

Diweddariad diwethaf
27 Tachwedd 2019 27 Tachwedd 2019

Diweddariad nesaf
26 Chwefror 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casglu data Mesur Iechyd Meddwl (Cymru), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
hss.performance@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Data misol ar y nifer o ganlyniad yr adroddiadau asesu a anfonwyd o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl 3 asesiad rhannol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
O fis Ebrill 2016 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Ansawdd ystadegol
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Dolenni'r we
Gellir gweld yr adroddiad ansawdd ar gael ar y ddolen i'r we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/mental-health-wales-measure-2010/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
Cyrhaeddiad, Asesu, Iechyd meddwl, y GIG, Perfformiad, Amseroedd aros