Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Canlyniad cydymffurfio adroddiad asesu, GAN LHJB, gwasanaeth a mis
None
Dyddiad[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Dangosydd[Hidlo]
Bwrdd Iechyd Lleol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd hyd at a chan gynnwys 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwyddCliciwch yma i ddidoliNifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd ar ôl 10 diwrnod gwaith ar ôl i’r asesiad ddigwyddCliciwch yma i ddidoliCyfanswm nifer yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd o fewn y misCliciwch yma i ddidoliCanran yr adroddiadau asesu canlyniadau a anfonwyd llai na 10 diwrnod neu gyfwerth â 10 niwrnod ar ôl i’r asesiad ddigwydd
Cymru20819227366.2
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr95196394.7
Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys10111.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda19019400.0
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe101.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg14014.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan26026400.0
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro431760288.8

Metadata

Teitl

Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) Rhan 3 – Asesiadau ar Ddefnyddwyr Blaenorol o Wasanaethau Iechyd Meddwl Eilaidd

Diweddariad diwethaf

24 Tachwedd 2021 24 Tachwedd 2021

Diweddariad nesaf

23 Chwefror 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casglu data Mesur Iechyd Meddwl (Cymru), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

hss.performance@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Dolenni'r we

Gellir gweld yr adroddiad ansawdd ar gael ar y ddolen i'r we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/mental-health-wales-measure-2010/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau

Cyrhaeddiad, Asesu, Iechyd meddwl, y GIG, Perfformiad, Amseroedd aros

Disgrifiad cyffredinol

Data misol ar y nifer o ganlyniad yr adroddiadau asesu a anfonwyd o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl 3 asesiad rhannol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

O fis Ebrill 2016 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Ansawdd ystadegol

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.