Skip to content

Rhan 3: Asesiadau ar Ddefnyddwyr Blaenorol o Wasanaethau Iechyd Meddwl Eilaidd

Mae ystadegau Rhan 3 y Mesur yn dangos y canlynol, yn ôl pob bwrdd iechyd lleol yng Nghymru nifer a chanran yr adroddiadau canlyniadau asesiad a anfonwyd ymhen deg diwrnod gwaith i'r asesiad Rhan 3 gael ei gynnal, a thros ddeg diwrnod gwaith ar ôl yr asesiad.