Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Mabwysiadau plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth yn ôl rhyw a statws priodasol y mabwysiadwyr
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Satws Priodasol[Hidlo]
-
Satws Priodasol 1
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rhyw 1
-
-
Rhyw 2
[Lleihau]Statws cyfreithiol ar gyfer pob mabwysiadwrCliciwch yma i ddidoliStatws cyfreithiol ar gyfer pob mabwysiadwr
Cliciwch yma i ddidoliWedi priodi neu mewn partneriaeth sifilCliciwch yma i ddidoliDi-briod a ddim mewn partneriaeth sifilCliciwch yma i ddidoliMabwysiadwr sengl
[Lleihau]Pob mabwysiadwr2305525310
Pob mabwysiadwr[Lleihau]Pob mabwysiadwr sengl**2525
Pob mabwysiadwr senglGwrywol****
Benywol**2525
[Lleihau]Pob mabwysiadwr cwpl23055*285
Pob mabwysiadwr cwplGwrywol/Benywol20530*235
Gwrywol/Gwrywol1015*25
Benywol/Benywol1010*20

Metadata

Teitl
Mabwysiadau plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth yn ôl rhyw a statws priodasol y mabwysiadwyr

Diweddariad diwethaf
8 Ionawr 2019 8 Ionawr 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2019 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno ffigurau am blant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Mae plant sy'n derbyn gofal yn cynnwys y rhai ar orchmynion gofal a phlant eraill y mae eu hawdurdod lleol yn darparu llety iddynt. Mae rhai plant hefyd yn rhai sy'n derbyn gofal oherwydd bod yr awdurdod lleol yn darparu llety i ddibenion gofal seibiant - nid yw'r ffigurau yn y tabl hwn yn cynnwys y plant hyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Adolygwyd y data ar gyfer 2016 ar 8 Ionawr 2019.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Plant; Plant sy'n derbyn gofal