Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Plant sy'n derbyn gofal

Niferoedd a nodweddion y plant sy'n derbyn gofal gan yr awdurdodau lleol, gan gynnwys y lleoliad a'r statws cyfreithiol