Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Plant 16 oed a throsodd sy'n gorffen derbyn gofal yn ystod y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol a rheswm dros ddim cymwysterau
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Rheswm[Hidlo]
-
Rheswm 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Pob rheswmCliciwch yma i ddidoliPob rheswm
Cliciwch yma i ddidoliPerson ifanc oedd i fod i sefyll arholiadau yn ddiweddarach yn y flwyddyn ysgol wedi i’r gofal ddod i benCliciwch yma i ddidoliPerson ifanc wedi eistedd o leiaf un arholiad ond heb ennill cymhwysterCliciwch yma i ddidoliCyflwr iechyd neu anabledd wedi atal y person ifanc rhag sefyll yr arholiadCliciwch yma i ddidoliNi wnaeth y person ifanc sefyll arholiad, neu nid oedd disgwyl iddo/iddi sefyll arholiadau yn hwyrach yn y flwyddyn ysgol ac ni chafodd ei atal rhag gwneud hynny o ganlyniad i gyflwr iechyd neu anableddCliciwch yma i ddidoliRhesymau anhysbysCliciwch yma i ddidoliCymhwysterau anhysbys
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru603050175**305
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn*******
Gwynedd*******
Conwy*******
Sir Ddinbych*******
Sir y Fflint******15
Wrecsam******15
Powys*******
Ceredigion*******
Sir Benfro*******
Sir Gaerfyrddin*******
Abertawe******15
Castell-nedd Port Talbot******25
Pen-y-bont ar Ogwr*******
Bro Morgannwg***20**25
Caerdydd*10*40**65
Rhondda Cynon Taf***25**40
Merthyr Tudful******10
Caerffili*******
Blaenau Gwent*******
Torfaen*******
Sir Fynwy*******
Casnewydd***25**30

Metadata

Teitl
Plant a beidiodd â derbyn gofal pan oeddent yn 16 oed neu hyn ac nad oedd ganddynt gymwysterau TGAU neu GNVQ, yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf
5 Hydref 2016 5 Hydref 2016

Diweddariad nesaf
Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am gymwysterau addysgol pobl ifanc sy'n gadael gofal (OC1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Oddi 2016-17, cesglir data plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn bellach drwy’r Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae hwn wedi disodli’r setiau data sy'n bodoli eisoes Plant sy’n Derbyn Gofal (SSDA903), Mabwysiadau Plant sy'n Derbyn Gofal (AD1), Cymwysterau Addysgol y rhai sy'n Gadael Gofal (OC1) a'r rhai sy'n Gadael Gofal ar eu 19eg pen-blwydd (OC3).

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno ffigurau ynglyn â chymwysterau addysgol rhai sy'n gadael gofal awdurdod lleol. Mae'r plant sy'n derbyn gofal yn cynnwys y rhai ar orchmynion gofal a phlant eraill sy'n derbyn llety gan eu hawdurdod lleol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2003.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Adolygwyd y data ar gyfer 2003 hyd 2015 ar 5 Hydref 2016.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Plant; Plant sy'n derbyn gofal; Rhai sy'n gadael gofal