Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol, nifer y lleoliadau yn ystod y flwyddyn a mesur
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
Nifer Canran[Hidlo]
[Lleihau]Lleoliadau[Hidlo]
-
Lleoliadau 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Nifer o blant[Lleihau]Canran o blant
[Lleihau]Plant gydag 1 neu rhagor o leoliadau yn ystod y flwyddynMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliPlant gydag 1 neu rhagor o leoliadau yn ystod y flwyddynMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Lleihau]Plant gydag 1 neu rhagor o leoliadau yn ystod y flwyddynMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliPlant gydag 1 neu rhagor o leoliadau yn ystod y flwyddynMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
Cliciwch yma i ddidoliPlant gydag 1 lleol yn ystod y flwyddynMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliPlant gyda 2 lleoliad yn ystod y flwyddynMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliPlant gyda 3 neu rhagor o leoliadau yn ystod y flwyddynMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliPlant gydag 1 lleol yn ystod y flwyddynMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliPlant gyda 2 lleoliad yn ystod y flwyddynMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliPlant gyda 3 neu rhagor o leoliadau yn ystod y flwyddynMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru5,2851,1906057,08075179100
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn110251014077176100
Gwynedd215501027579183100
Conwy1652525215771112100
Sir Ddinbych1254020185682111100
Sir y Fflint1903025245781210100
Wrecsam2507045365681913100
Powys1405535230622414100
Ceredigion751510100741412100
Sir Benfro155451521572208100
Sir Gaerfyrddin120351016572227100
Abertawe380753049078156100
Castell-nedd Port Talbot210402027079157100
Pen-y-bont ar Ogwr2805045375751312100
Bro Morgannwg215452529075169100
Caerdydd735220851,04071218100
Rhondda Cynon Taf555703065585115100
Merthyr Tudful1303015175731710100
Caerffili355704046576159100
Blaenau Gwent150351520076177100
Torfaen310653040576168100
Sir Fynwy155401521074207100
Casnewydd2606545370701712100

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Oddi 2016-17, cesglir data plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn bellach drwy’r Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae hwn wedi disodli’r setiau data sy'n bodoli eisoes Plant sy’n Derbyn Gofal (SSDA903), Mabwysiadau Plant sy'n Derbyn Gofal (AD1), Cymwysterau Addysgol y rhai sy'n Gadael Gofal (OC1) a'r rhai sy'n Gadael Gofal ar eu 19eg pen-blwydd (OC3).

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno ffigurau am blant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Mae plant sy'n derbyn gofal yn cynnwys y rhai ar orchmynion gofal a phlant eraill y mae eu hawdurdod lleol yn darparu llety iddynt. Mae rhai plant hefyd yn rhai sy'n derbyn gofal oherwydd bod yr awdurdod lleol yn darparu llety i ddibenion gofal seibiant - nid yw'r ffigurau yn y tabl hwn yn cynnwys y plant hyn.


Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2003.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2003 hyd 2021 ar 22 Tachwedd 2022

Teitl

Lleoliadau plant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol, ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf

22 Tachwedd 2022 22 Tachwedd 2022

Diweddariad nesaf

hydref 2023 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal

Ffynhonnell 2

Casgliad data am blant sy'n derbyn gofal (SSDA903), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal; Lleoliad; Lleoliadau