Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol, nifer y lleoliadau yn ystod y flwyddyn a mesur
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
Nifer Canran[Hidlo]
[Lleihau]Lleoliadau[Hidlo]
-
Lleoliadau 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Nifer o blant[Lleihau]Canran o blant
[Lleihau]Plant gydag 1 neu rhagor o leoliadau yn ystod y flwyddynMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliPlant gydag 1 neu rhagor o leoliadau yn ystod y flwyddynMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Lleihau]Plant gydag 1 neu rhagor o leoliadau yn ystod y flwyddynMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliPlant gydag 1 neu rhagor o leoliadau yn ystod y flwyddynMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
Cliciwch yma i ddidoliPlant gydag 1 lleol yn ystod y flwyddynMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliPlant gyda 2 lleoliad yn ystod y flwyddynMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliPlant gyda 3 neu rhagor o leoliadau yn ystod y flwyddynMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliPlant gydag 1 lleol yn ystod y flwyddynMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliPlant gyda 2 lleoliad yn ystod y flwyddynMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliPlant gyda 3 neu rhagor o leoliadau yn ystod y flwyddynMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru10,5902,3901,28514,2651483418200
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn22045252851543015200
Gwynedd43510025555157358200
Conwy29570504101433324200
Sir Ddinbych26085353851354619200
Sir y Fflint38060554901542521200
Wrecsam505130857201403624200
Powys290100704601284328200
Ceredigion18030202301522721200
Sir Benfro33085454601443620200
Sir Gaerfyrddin26565253551493714200
Abertawe750145809751543016200
Castell-nedd Port Talbot40085455301523316200
Pen-y-bont ar Ogwr575110857751492923200
Bro Morgannwg46095556101513218200
Caerdydd1,4854201902,0951424017200
Rhondda Cynon Taf1,065140701,2801672312200
Merthyr Tudful25560403501433324200
Caerffili700150809301503218200
Blaenau Gwent29070404051443620200
Torfaen600135607951503416200
Sir Fynwy31575304201513615200
Casnewydd535130757451433521200

Metadata

Teitl

Lleoliadau plant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol, ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf

27 Chwefror 2024 27 Chwefror 2024

Diweddariad nesaf

Hydref 2024 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal

Ffynhonnell 2

Casgliad data am blant sy'n derbyn gofal (SSDA903), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Oddi 2016-17, cesglir data plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn bellach drwy’r Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae hwn wedi disodli’r setiau data sy'n bodoli eisoes Plant sy’n Derbyn Gofal (SSDA903), Mabwysiadau Plant sy'n Derbyn Gofal (AD1), Cymwysterau Addysgol y rhai sy'n Gadael Gofal (OC1) a'r rhai sy'n Gadael Gofal ar eu 19eg pen-blwydd (OC3).

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno ffigurau am blant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Mae plant sy'n derbyn gofal yn cynnwys y rhai ar orchmynion gofal a phlant eraill y mae eu hawdurdod lleol yn darparu llety iddynt. Mae rhai plant hefyd yn rhai sy'n derbyn gofal oherwydd bod yr awdurdod lleol yn darparu llety i ddibenion gofal seibiant - nid yw'r ffigurau yn y tabl hwn yn cynnwys y plant hyn.


Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2003.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2003 hyd 2023 ar 27 Chwefror 2024.

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal; Lleoliad; Lleoliadau

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.