Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol wqewqe
None
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]qry_CubeLookupEthnicity_alt[Hidlo]
-
qry_CubeLookupEthnicity_alt 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]Cyfanswm y plant sy'n derbyn gofalCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y plant sy'n derbyn gofal
Cliciwch yma i ddidoliGwynCliciwch yma i ddidoliBlack, African, Caribbean or Black British (W)Cliciwch yma i ddidoliAsiaidd neu Asiaidd PrydeinigCliciwch yma i ddidoliGrwpiau Ethnig CymysgCliciwch yma i ddidoliOther ethnic group (W)Cliciwch yma i ddidoliInformation not obtained
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru5,9059013519585*6,405
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn145*****145
Gwynedd210*55**225
Conwy205*****210
Sir Ddinbych155**5**165
Sir y Fflint215*****215
Wrecsam250*****255
Powys190*10*5*210
Ceredigion60*****60
Sir Benfro130*****135
Sir Gaerfyrddin175**10**195
Abertawe465151520**520
Castell-nedd Port Talbot315**10**330
Pen-y-bont ar Ogwr360520***385
Bro Morgannwg235**10**245
Caerdydd64545506530*830
Rhondda Cynon Taf660*5***675
Merthyr Tudful155*****155
Caerffili375**5**385
Blaenau Gwent225*****235
Torfaen350***15*365
Sir Fynwy130*****140
Casnewydd25015153510*325

Metadata

Teitl
Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol ac ethnigrwydd

Diweddariad diwethaf
22 Tachwedd 2018 22 Tachwedd 2018

Diweddariad nesaf
Hydref 2019 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno ffigurau am blant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Mae plant sy'n derbyn gofal yn cynnwys y rhai ar orchmynion gofal a phlant eraill y mae eu hawdurdod lleol yn darparu llety iddynt. Mae rhai plant hefyd yn rhai sy'n derbyn gofal oherwydd bod yr awdurdod lleol yn darparu llety i ddibenion gofal seibiant - nid yw'r ffigurau yn y tabl hwn yn cynnwys y plant hyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Adolygwyd y data ar gyfer 2017 ar 22 Tachwedd 2018.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Plant; Plant sy'n derbyn gofal