Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol, rhyw ac oedran
None
Cod ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
[Lleihau]Oed[Hidlo]
-
Oed 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Cyfanswm bechgyn a merchedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliCyfanswm bechgyn a merchedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
[Lleihau]BechgynMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Lleihau]MerchedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
[Lleihau]Pob oedranMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliPob oedranMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Lleihau]Pob oedranMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliPob oedranMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
Cliciwch yma i ddidoliO dan 1 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli1 i 4 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli5 i 9 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli10 i 15 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli16 i 17 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli18 oed a throsoddMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliO dan 1 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli1 i 4 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli5 i 9 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli10 i 15 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli16 i 17 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli18 oed a throsoddMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru1807259251,43560053,8701606057901,215530*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication3,3007,170
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15203515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication90*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15203010*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication75165
Gwynedd535406515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication165530354015*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication130290
Conwy*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20254020*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication110515252520*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication95200
Sir Ddinbych*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15204010*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication85*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15203515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication85170
Sir y Fflint*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication35305015*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication140*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20254520*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication115250
Wrecsam1040455020*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1701535405520*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication165335
Powys520255030*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1351015204025*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication110240
Ceredigion*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10102010*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication50*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5105*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication2575
Sir Benfro520204015*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication100*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10203515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication85185
Sir Gaerfyrddin515203015*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication90*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15202015*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication70165
Abertawe20457013055*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication31515454510530*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication250565
Castell-nedd Port Talbot1025308020*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication170515305525*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication130300
Pen-y-bont ar Ogwr1545458530*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication2151035456525*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication180395
Bro Morgannwg*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication30354520*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication135520354520*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication125260
Caerdydd1065140175100*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication495158511516085*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication460955
Rhondda Cynon Taf257510515060*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication4155608011545*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication300715
Merthyr Tudful525253020*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication105*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication25253515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication100205
Caerffili1555758035*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication2551535557525*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication200455
Blaenau Gwent*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15254015*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication100515205510*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication105210
Torfaen1555459025*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication230545457535*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication205440
Sir Fynwy520304010*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication105*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20353520*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication110220
Casnewydd1035407540*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication2001030356535*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication180380

Metadata

Teitl

Plant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol, yn ôl oedran a rhyw, ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf

24 Chwefror 2021 24 Chwefror 2021

Diweddariad nesaf

hydref 2021 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal

Ffynhonnell 2

Casgliad data am blant sy'n derbyn gofal (SSDA903), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Oddi 2016-17, cesglir data plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn bellach drwy’r Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae hwn wedi disodli’r setiau data sy'n bodoli eisoes Plant sy’n Derbyn Gofal (SSDA903), Mabwysiadau Plant sy'n Derbyn Gofal (AD1), Cymwysterau Addysgol y rhai sy'n Gadael Gofal (OC1) a'r rhai sy'n Gadael Gofal ar eu 19eg pen-blwydd (OC3).

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno ffigurau am blant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Mae plant sy'n derbyn gofal yn cynnwys y rhai ar orchmynion gofal a phlant eraill y mae eu hawdurdod lleol yn darparu llety iddynt. Mae rhai plant hefyd yn rhai sy'n derbyn gofal oherwydd bod yr awdurdod lleol yn darparu llety i ddibenion gofal seibiant - nid yw'r ffigurau yn y tabl hwn yn cynnwys y plant hyn.


Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2003.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2003 hyd 2019 ar 24 Chwefror 2021.

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal