Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol, rhyw ac oedran
None
Cod ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
[Lleihau]Oed[Hidlo]
-
Oed 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Cyfanswm bechgyn a merchedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliCyfanswm bechgyn a merchedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
[Lleihau]BechgynMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Lleihau]MerchedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
[Lleihau]Pob oedranMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliPob oedranMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Lleihau]Pob oedranMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliPob oedranMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
Cliciwch yma i ddidoliO dan 1 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli1 i 4 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli5 i 9 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli10 i 15 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli16 i 17 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli18 oed a throsoddMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliO dan 1 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli1 i 4 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli5 i 9 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli10 i 15 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli16 i 17 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli18 oed a throsoddMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru1907058951,355545*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication3,6951955857051,190470*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication3,1506,845
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15253010.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol80*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1520255.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol65145
Gwynedd525405515.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1451025254010.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol105255
Conwy525253520.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol115510253520.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol95210
Sir Ddinbych*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20203515.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol90*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15203010*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication75165
Sir y Fflint530304515.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1251020254515.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110240
Wrecsam1025454520.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1451030305020*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication135280
Powys520304520.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol125520204025.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol115240
Ceredigion*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication101015*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2565
Sir Benfro515203020*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication90*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10103010.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol65155
Sir Gaerfyrddin510204020.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol95515152525.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85185
Abertawe20507513035.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30520455010030.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol245555
Castell-nedd Port Talbot1530358015.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol180515306510.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol130310
Pen-y-bont ar Ogwr1535458030.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2101030456030.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol175380
Bro Morgannwg1030355020.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol145*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication30355515.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol135285
Caerdydd159012517080.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol480258510014070.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol420900
Rhondda Cynon Taf20759514050.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol37515557510550.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol295675
Merthyr Tudful520204015.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1001020154015.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol95200
Caerffili1050707540*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication2451535457025.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol190435
Blaenau Gwent520353515.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110520205510.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110220
Torfaen2040458025.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2151050457520.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol200415
Sir Fynwy*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20252510.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85515204010.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol90175
Casnewydd540357535.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1951530307030.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol175370

Metadata

Teitl

Plant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol, yn ôl oedran a rhyw, ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf

30 Hydref 2019 30 Hydref 2019

Diweddariad nesaf

Hydref 2020 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal

Ffynhonnell 2

Casgliad data am blant sy'n derbyn gofal (SSDA903), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Oddi 2016-17, cesglir data plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn bellach drwy’r Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae hwn wedi disodli’r setiau data sy'n bodoli eisoes Plant sy’n Derbyn Gofal (SSDA903), Mabwysiadau Plant sy'n Derbyn Gofal (AD1), Cymwysterau Addysgol y rhai sy'n Gadael Gofal (OC1) a'r rhai sy'n Gadael Gofal ar eu 19eg pen-blwydd (OC3).

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno ffigurau am blant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Mae plant sy'n derbyn gofal yn cynnwys y rhai ar orchmynion gofal a phlant eraill y mae eu hawdurdod lleol yn darparu llety iddynt. Mae rhai plant hefyd yn rhai sy'n derbyn gofal oherwydd bod yr awdurdod lleol yn darparu llety i ddibenion gofal seibiant - nid yw'r ffigurau yn y tabl hwn yn cynnwys y plant hyn.


Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2003.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2003 hyd 2018 ar 30 Hydref 2019.

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal