Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol, rhyw ac oedran
None
Cod ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
[Lleihau]Oed[Hidlo]
-
Oed 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Cyfanswm bechgyn a merchedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliCyfanswm bechgyn a merchedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
[Lleihau]BechgynMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Lleihau]MerchedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
[Lleihau]Pob oedranMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliPob oedranMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Lleihau]Pob oedranMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliPob oedranMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
Cliciwch yma i ddidoliO dan 1 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli1 i 4 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli5 i 9 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli10 i 15 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli16 i 17 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli18 oed a throsoddMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliO dan 1 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli1 i 4 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli5 i 9 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli10 i 15 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli16 i 17 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli18 oed a throsoddMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru1707358901,520580103,8951256358101,230555103,3657,265
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication25203015*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication90*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10202510*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication70160
Gwynedd535455515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication160525303520*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication120280
Conwy5202540155110525253015*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication105215
Sir Ddinbych*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10104015*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication85*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15253515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication95180
Sir y Fflint535255515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication140*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20255020*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication115255
Wrecsam1550456515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1901050505525*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication185375
Powys525305525*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication135*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20204025*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication105245
Ceredigion*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15102010*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication55*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication51010*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication3085
Sir Benfro1025204520*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication120*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20204020*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication105225
Sir Gaerfyrddin*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15152525*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication85*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15152515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication65150
Abertawe5456013060*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication3005506010535*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication250550
Castell-nedd Port Talbot1030258030*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1701015305025*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication125295
Pen-y-bont ar Ogwr1045459520*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication2101035406530*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication180390
Bro Morgannwg525356020*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1451020354525*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication140285
Caerdydd256514520595*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication535207512515085*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication455990
Rhondda Cynon Taf207010515550*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication39515508011540*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication295695
Merthyr Tudful*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20253015*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication95*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication25204010*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication100195
Caerffili10507010025*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication255*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication40557530*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication200455
Blaenau Gwent*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15153515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication85*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20255020*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication115200
Torfaen1060508025*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication230550508035*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication220445
Sir Fynwy*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication2525405*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication105*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20254020*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication110215
Casnewydd1035457540*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication200530357040*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication175380

Metadata

Teitl

Plant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol, yn ôl oedran a rhyw, ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf

4 Tachwedd 2021 4 Tachwedd 2021

Diweddariad nesaf

Hydref 2022 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal

Ffynhonnell 2

Casgliad data am blant sy'n derbyn gofal (SSDA903), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Oddi 2016-17, cesglir data plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn bellach drwy’r Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae hwn wedi disodli’r setiau data sy'n bodoli eisoes Plant sy’n Derbyn Gofal (SSDA903), Mabwysiadau Plant sy'n Derbyn Gofal (AD1), Cymwysterau Addysgol y rhai sy'n Gadael Gofal (OC1) a'r rhai sy'n Gadael Gofal ar eu 19eg pen-blwydd (OC3).

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno ffigurau am blant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Mae plant sy'n derbyn gofal yn cynnwys y rhai ar orchmynion gofal a phlant eraill y mae eu hawdurdod lleol yn darparu llety iddynt. Mae rhai plant hefyd yn rhai sy'n derbyn gofal oherwydd bod yr awdurdod lleol yn darparu llety i ddibenion gofal seibiant - nid yw'r ffigurau yn y tabl hwn yn cynnwys y plant hyn.


Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2003.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2003 hyd 2020 ar 4 Tachwedd 2021.

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.