Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol, rhyw ac oedran
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
[Lleihau]Oed[Hidlo]
-
Oed 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Cyfanswm bechgyn a merchedCliciwch yma i ddidoliCyfanswm bechgyn a merched
[Lleihau]Bechgyn[Lleihau]Merched
[Lleihau]Pob oedranCliciwch yma i ddidoliPob oedran[Lleihau]Pob oedranCliciwch yma i ddidoliPob oedran
Cliciwch yma i ddidoliO dan 1 oedCliciwch yma i ddidoli1 i 4 oedCliciwch yma i ddidoli5 i 9 oedCliciwch yma i ddidoli10 i 15 oedCliciwch yma i ddidoli16 i 17 oedCliciwch yma i ddidoli18 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoliO dan 1 oedCliciwch yma i ddidoli1 i 4 oedCliciwch yma i ddidoli5 i 9 oedCliciwch yma i ddidoli10 i 15 oedCliciwch yma i ddidoli16 i 17 oedCliciwch yma i ddidoli18 oed a throsodd
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru3101,0751,5302,155975*6,0502809301,1301,970910*5,23011,275
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn*303535**120*15202510*75200
Gwynedd*40758020*2251030406535*175395
Conwy*25405530*170*30256035*155325
Sir Ddinbych*45506015*1751545305520*160335
Sir y Fflint*45607520*210*55508030*215430
Wrecsam*35605545*205*40405525*170370
Powys**258030*145*20256520*135285
Ceredigion*10203015*85*10103010*70160
Sir Benfro*10305040*140*10155025*100240
Sir Gaerfyrddin*355512035*265*20359030*190455
Abertawe3511015517585*555307512017070*4651,020
Castell-nedd Port Talbot257015514060*45020607514565*355810
Pen-y-bont ar Ogwr357510516055*43020657512065*340770
Bro Morgannwg*35456550*200*35356040*180380
Caerdydd35135145210155*6803595125230135*6201,300
Rhondda Cynon Taf3514015523090*6504013014521070*5951,245
Merthyr Tudful**357530*155*20306525*145305
Caerffili15456012545*300*35509065*245545
Blaenau Gwent*30407020*170*30306520*160330
Torfaen15558512540*3101045709530*255560
Sir Fynwy1030303515*120*15204530*115240
Casnewydd10457010060*28510605511055*295580

Metadata

Teitl
Plant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol, yn ôl oedran a rhyw, ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf
5 Hydref 2016 5 Hydref 2016

Diweddariad nesaf
Hydref 2017 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am blant sy'n derbyn gofal (SSDA903), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno ffigurau am blant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Mae plant sy'n derbyn gofal yn cynnwys y rhai ar orchmynion gofal a phlant eraill y mae eu hawdurdod lleol yn darparu llety iddynt. Mae rhai plant hefyd yn rhai sy'n derbyn gofal oherwydd bod yr awdurdod lleol yn darparu llety i ddibenion gofal seibiant - nid yw'r ffigurau yn y tabl hwn yn cynnwys y plant hyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2003.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Adolygwyd y data ar gyfer 2003 hyd 2015 ar 5 Hydref 2016.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Plant; Plant sy'n derbyn gofal