Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol, rhyw ac oedran
None
Cod ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
[Lleihau]Oed[Hidlo]
-
Oed 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Cyfanswm bechgyn a merchedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliCyfanswm bechgyn a merchedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
[Lleihau]BechgynMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Lleihau]MerchedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
[Lleihau]Pob oedranMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliPob oedranMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Lleihau]Pob oedranMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliPob oedranMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
Cliciwch yma i ddidoliO dan 1 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli1 i 4 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli5 i 9 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli10 i 15 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli16 i 17 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli18 oed a throsoddMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliO dan 1 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli1 i 4 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli5 i 9 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli10 i 15 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli16 i 17 oedMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoli18 oed a throsoddMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru1605958701,545625103,8051405607601,245555103,2757,080
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15253515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication85*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5152010*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication55140
Gwynedd525456020*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication155*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20353520*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication115275
Conwy*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication152545205115*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication203035105100215
Sir Ddinbych*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5103520*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication751020204020*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication110185
Sir y Fflint*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20305025*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication125*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20205025*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication120245
Wrecsam2040506020*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1951045405025*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication170365
Powys*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20205525*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication125520203525*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication100230
Ceredigion*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1015255*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication60*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication51015*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication40100
Sir Benfro525204520*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication115*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20154520*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication105215
Sir Gaerfyrddin510153520*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication90515153515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication80165
Abertawe15205012055*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication2651535458545*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication225490
Castell-nedd Port Talbot1020257525*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication160510254525*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication110270
Pen-y-bont ar Ogwr535458030*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication200530456525*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication175375
Bro Morgannwg525356520*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication150*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication25305520*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication135290
Caerdydd2575145235100*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication575207012018075*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication4651,040
Rhondda Cynon Taf10609515550*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication37010506512045*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication285655
Merthyr Tudful*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10253015*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication85515253510*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication90175
Caerffili10505511530*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication2601035507535*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication205465
Blaenau Gwent510153520*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication85*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20204525*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication115200
Torfaen555507030*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication215530557030*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication190405
Sir Fynwy515304510*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication105*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15254515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication105210
Casnewydd1030407045*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1951025357035*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication175370

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Oddi 2016-17, cesglir data plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn bellach drwy’r Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae hwn wedi disodli’r setiau data sy'n bodoli eisoes Plant sy’n Derbyn Gofal (SSDA903), Mabwysiadau Plant sy'n Derbyn Gofal (AD1), Cymwysterau Addysgol y rhai sy'n Gadael Gofal (OC1) a'r rhai sy'n Gadael Gofal ar eu 19eg pen-blwydd (OC3).

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno ffigurau am blant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Mae plant sy'n derbyn gofal yn cynnwys y rhai ar orchmynion gofal a phlant eraill y mae eu hawdurdod lleol yn darparu llety iddynt. Mae rhai plant hefyd yn rhai sy'n derbyn gofal oherwydd bod yr awdurdod lleol yn darparu llety i ddibenion gofal seibiant - nid yw'r ffigurau yn y tabl hwn yn cynnwys y plant hyn.


Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2003.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2003 hyd 2021 ar 22 Tachwedd 2022.

Teitl

Plant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol, yn ôl oedran a rhyw, ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf

22 Tachwedd 2022 22 Tachwedd 2022

Diweddariad nesaf

hydref 2023 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal

Ffynhonnell 2

Casgliad data am blant sy'n derbyn gofal (SSDA903), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal