Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol, rhyw ac oedran
None
Cod ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
[Lleihau]Oed[Hidlo]
-
Oed 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Cyfanswm bechgyn a merchedCliciwch yma i ddidoliCyfanswm bechgyn a merched
[Lleihau]Bechgyn[Lleihau]Merched
[Lleihau]Pob oedranCliciwch yma i ddidoliPob oedran[Lleihau]Pob oedranCliciwch yma i ddidoliPob oedran
Cliciwch yma i ddidoliO dan 1 oedCliciwch yma i ddidoli1 i 4 oedCliciwch yma i ddidoli5 i 9 oedCliciwch yma i ddidoli10 i 15 oedCliciwch yma i ddidoli16 i 17 oedCliciwch yma i ddidoli18 oed a throsoddCliciwch yma i ddidoliO dan 1 oedCliciwch yma i ddidoli1 i 4 oedCliciwch yma i ddidoli5 i 9 oedCliciwch yma i ddidoli10 i 15 oedCliciwch yma i ddidoli16 i 17 oedCliciwch yma i ddidoli18 oed a throsodd
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru1856558201,27053553,4751755256551,110465*2,9356,405
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn*20253010*85*10202010*60145
Gwynedd1020355020*135520253510*90225
Conwy520254015*110515253525*100210
Sir Ddinbych*20203510*85*15153010*80165
Sir y Fflint520304015*110*20304015*105215
Wrecsam520354520*1301020354025*125255
Powys*15304520*115520154015*95210
Ceredigion*101015**35**5510*2560
Sir Benfro510202525*855552015*50135
Sir Gaerfyrddin510204030*110105153525*85195
Abertawe15456512035*2852035508545*235520
Castell-nedd Port Talbot1030507025*190515356020*140330
Pen-y-bont ar Ogwr1040507535*2101525456035*175385
Bro Morgannwg1020254015*1151030354515*130245
Caerdydd209511514570*44525809013060*385830
Rhondda Cynon Taf20859513540*37520607510540*300675
Merthyr Tudful1010154015*85*1553515*70155
Caerffili1540457045*220*30356525*165385
Blaenau Gwent*30354015*125520205015*110235
Torfaen540308520*1851040457020*180365
Sir Fynwy*15202015*705101535**70140
Casnewydd2025307035*180525256525*145325

Metadata

Teitl
Plant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol, yn ôl oedran a rhyw, ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf
22 Ionawr 2018 22 Ionawr 2018

Diweddariad nesaf
Hydref 2018 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal

Ffynhonnell 2
Casgliad data am blant sy'n derbyn gofal (SSDA903), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Oddi 2016-17, cesglir data plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn bellach drwy’r Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae hwn wedi disodli’r setiau data sy'n bodoli eisoes Plant sy’n Derbyn Gofal (SSDA903), Mabwysiadau Plant sy'n Derbyn Gofal (AD1), Cymwysterau Addysgol y rhai sy'n Gadael Gofal (OC1) a'r rhai sy'n Gadael Gofal ar eu 19eg pen-blwydd (OC3).

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno ffigurau am blant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Mae plant sy'n derbyn gofal yn cynnwys y rhai ar orchmynion gofal a phlant eraill y mae eu hawdurdod lleol yn darparu llety iddynt. Mae rhai plant hefyd yn rhai sy'n derbyn gofal oherwydd bod yr awdurdod lleol yn darparu llety i ddibenion gofal seibiant - nid yw'r ffigurau yn y tabl hwn yn cynnwys y plant hyn.


Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2003.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Adolygwyd y data ar gyfer 2003 hyd 2018 ar 22 Ionawr 2019.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Plant; Plant sy'n derbyn gofal