Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol a statws cyfreithiol
None
Cod ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Statws cyfraith[Hidlo]
-
Statws cyfraith 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Cyfanswm y plant sy'n derbyn gofalCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y plant sy'n derbyn gofal
Cliciwch yma i ddidoliGorchmynion gofalCliciwch yma i ddidoliRemand, yn y dalfa neu orchymyn gorfodol arallCliciwch yma i ddidoliStatws cyfreithiol arallCliciwch yma i ddidoliUn cyfnod ao dderbyn llety yn unol ag adran 20O dan adran 20 o Ddeddf Plant 1989 cyn 2016 ac adran 76 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ar ôl 6 Ebrill 2016.
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru5,98554506407,080
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn130*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication55140
Gwynedd255*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication510275
Conwy180*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1520215
Sir Ddinbych160*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1015185
Sir y Fflint210*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication2015245
Wrecsam325*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1035365
Powys185*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1530230
Ceredigion90*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication55100
Sir Benfro160*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication2035215
Sir Gaerfyrddin125*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication2020165
Abertawe420*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication2540490
Castell-nedd Port Talbot230*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication2020270
Pen-y-bont ar Ogwr325*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication3020375
Bro Morgannwg235*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication2525290
Caerdydd860*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication551201,040
Rhondda Cynon Taf570*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication3550655
Merthyr Tudful155*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication175
Caerffili370*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication3560465
Blaenau Gwent170*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1020200
Torfaen380*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1510405
Sir Fynwy180*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1015210
Casnewydd280*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication3060370

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Oddi 2016-17, cesglir data plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn bellach drwy’r Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae hwn wedi disodli’r setiau data sy'n bodoli eisoes Plant sy’n Derbyn Gofal (SSDA903), Mabwysiadau Plant sy'n Derbyn Gofal (AD1), Cymwysterau Addysgol y rhai sy'n Gadael Gofal (OC1) a'r rhai sy'n Gadael Gofal ar eu 19eg pen-blwydd (OC3).

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno ffigurau am blant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Mae plant sy'n derbyn gofal yn cynnwys y rhai ar orchmynion gofal a phlant eraill y mae eu hawdurdod lleol yn darparu llety iddynt. Mae rhai plant hefyd yn rhai sy'n derbyn gofal oherwydd bod yr awdurdod lleol yn darparu llety i ddibenion gofal seibiant - nid yw'r ffigurau yn y tabl hwn yn cynnwys y plant hyn.


Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2003.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2003 hyd 2021 ar 22 Tachwedd 2022.

Teitl

Plant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol, yn ôl statws cyfreithiol, ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf

22 Tachwedd 2022 22 Tachwedd 2022

Diweddariad nesaf

hydref 2023 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal

Ffynhonnell 2

Casgliad data am blant sy'n derbyn gofal (SSDA903), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal; Statws cyfreithiol

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.