Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol a statws cyfreithiol
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Statws cyfraith[Hidlo]
-
Statws cyfraith 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Cyfanswm y plant sy'n derbyn gofalCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y plant sy'n derbyn gofal
Cliciwch yma i ddidoliGorchmynion gofalCliciwch yma i ddidoliRemand, yn y dalfa neu orchymyn gorfodol arallCliciwch yma i ddidoliStatws cyfreithiol arallCliciwch yma i ddidoliUn cyfnod ao dderbyn llety yn unol ag adran 20
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru5,670206005556,845
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn135*5*145
Gwynedd235*105255
Conwy175*1515210
Sir Ddinbych145*155165
Sir y Fflint215*1010240
Wrecsam225*1045280
Powys195*2520240
Ceredigion35*102065
Sir Benfro115*1525155
Sir Gaerfyrddin145*2020185
Abertawe440*6550555
Castell-nedd Port Talbot255*2525310
Pen-y-bont ar Ogwr310*5020380
Bro Morgannwg235*2020285
Caerdydd715510575900
Rhondda Cynon Taf575*5050675
Merthyr Tudful170*1510200
Caerffili370*3530435
Blaenau Gwent165*3525220
Torfaen375*2020415
Sir Fynwy160**10175
Casnewydd280*4050370

Metadata

Teitl
Plant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol, yn ôl statws cyfreithiol, ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf
20 Hydref 2019 20 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2019 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal

Ffynhonnell 2
Casgliad data am blant sy'n derbyn gofal (SSDA903), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Oddi 2016-17, cesglir data plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn bellach drwy’r Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae hwn wedi disodli’r setiau data sy'n bodoli eisoes Plant sy’n Derbyn Gofal (SSDA903), Mabwysiadau Plant sy'n Derbyn Gofal (AD1), Cymwysterau Addysgol y rhai sy'n Gadael Gofal (OC1) a'r rhai sy'n Gadael Gofal ar eu 19eg pen-blwydd (OC3).

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno ffigurau am blant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Mae plant sy'n derbyn gofal yn cynnwys y rhai ar orchmynion gofal a phlant eraill y mae eu hawdurdod lleol yn darparu llety iddynt. Mae rhai plant hefyd yn rhai sy'n derbyn gofal oherwydd bod yr awdurdod lleol yn darparu llety i ddibenion gofal seibiant - nid yw'r ffigurau yn y tabl hwn yn cynnwys y plant hyn.


Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2003.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Adolygwyd y data ar gyfer 2003 hyd 2018 ar 30 Hydref 2019.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Plant; Plant sy'n derbyn gofal

Enw
CARE0033