Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol a lleoliad eu gofal
None
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Lleoliad[Hidlo]
-
Lleoliad 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliY tu mewn i awdurdod lleol yng NghymruCliciwch yma i ddidoliAwdurdod lleol y tu allan yng NghymruCliciwch yma i ddidoliWedi ei leoli y tu allan i GymruCliciwch yma i ddidoliDim Côd Post
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.13,825(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.5,555(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,285(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.835(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.21,505
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.3209020*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi445
Gwynedd57018570*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi835
Conwy(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.375135(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.75(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.615
Sir Ddinbych(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.36510085(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.20(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.565
Sir y Fflint(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.435160130*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi745
Wrecsam(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.625290140401,095
Powys39513010565700
Ceredigion15040*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi315
Sir Benfro510110(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.3525(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.680
Sir Gaerfyrddin43045*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi20505
Abertawe89550055651,525
Castell-nedd Port Talbot58018530*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi825
Pen-y-bont ar Ogwr82026050351,165
Bro Morgannwg(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.5502752540895
Caerdydd(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,930955(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.115853,085
Rhondda Cynon Taf1,42545035551,975
Merthyr Tudful245250*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi40545
Caerffili85542560501,385
Blaenau Gwent3851702020605
Torfaen87528550351,240
Sir Fynwy(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.350(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.19075(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.20635
Casnewydd74031075*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi1,125

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Oddi 2016-17, cesglir data plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn bellach drwy’r Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae hwn wedi disodli’r setiau data sy'n bodoli eisoes Plant sy’n Derbyn Gofal (SSDA903), Mabwysiadau Plant sy'n Derbyn Gofal (AD1), Cymwysterau Addysgol y rhai sy'n Gadael Gofal (OC1) a'r rhai sy'n Gadael Gofal ar eu 19eg pen-blwydd (OC3).

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno ffigurau am blant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Mae plant sy'n derbyn gofal yn cynnwys y rhai ar orchmynion gofal a phlant eraill y mae eu hawdurdod lleol yn darparu llety iddynt. Mae rhai plant hefyd yn rhai sy'n derbyn gofal oherwydd bod yr awdurdod lleol yn darparu llety i ddibenion gofal seibiant - nid yw'r ffigurau yn y tabl hwn yn cynnwys y plant hyn.


Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2007.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2007 hyd 2023 ar 27 Chwefror 2024.

Teitl

Plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth yn ôl lleoliad eu gofal

Diweddariad diwethaf

27 Chwefror 2024 27 Chwefror 2024

Diweddariad nesaf

Hydref 2024 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal

Ffynhonnell 2

Casgliad data am blant sy'n derbyn gofal (SSDA903), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal