Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol a lleoliad eu gofal
None
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Lleoliad[Hidlo]
-
Lleoliad 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliY tu mewn i awdurdod lleol yng NghymruCliciwch yma i ddidoliAwdurdod lleol y tu allan yng NghymruCliciwch yma i ddidoliWedi ei leoli y tu allan i GymruCliciwch yma i ddidoliDim Côd Post
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru4,7501,8003652557,170
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn120355*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication165
Gwynedd2056020*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication290
Conwy125502010200
Sir Ddinbych1252520*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication170
Sir y Fflint1704535*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication250
Wrecsam23070305335
Powys145504010240
Ceredigion6010*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication75
Sir Benfro1502555185
Sir Gaerfyrddin13515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10165
Abertawe3152151520565
Castell-nedd Port Talbot225655*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication300
Pen-y-bont ar Ogwr2651001015395
Bro Morgannwg190501015260
Caerdydd5802904040955
Rhondda Cynon Taf5151651025715
Merthyr Tudful10085510205
Caerffili3001251015455
Blaenau Gwent11050545210
Torfaen320852015440
Sir Fynwy1207030*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication220
Casnewydd24511020*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication380

Metadata

Teitl

Plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth yn ôl lleoliad eu gofal

Diweddariad diwethaf

24 Chwefror 2021 24 Chwefror 2021

Diweddariad nesaf

hydref 2021 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal

Ffynhonnell 2

Casgliad data am blant sy'n derbyn gofal (SSDA903), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Oddi 2016-17, cesglir data plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn bellach drwy’r Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae hwn wedi disodli’r setiau data sy'n bodoli eisoes Plant sy’n Derbyn Gofal (SSDA903), Mabwysiadau Plant sy'n Derbyn Gofal (AD1), Cymwysterau Addysgol y rhai sy'n Gadael Gofal (OC1) a'r rhai sy'n Gadael Gofal ar eu 19eg pen-blwydd (OC3).

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno ffigurau am blant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Mae plant sy'n derbyn gofal yn cynnwys y rhai ar orchmynion gofal a phlant eraill y mae eu hawdurdod lleol yn darparu llety iddynt. Mae rhai plant hefyd yn rhai sy'n derbyn gofal oherwydd bod yr awdurdod lleol yn darparu llety i ddibenion gofal seibiant - nid yw'r ffigurau yn y tabl hwn yn cynnwys y plant hyn.


Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2007.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2007 hyd 2019 ar 24 Chwefror 2021.

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal