Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol a math o leoliad
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Lleoliad[Hidlo]
-
[Lleihau]Lleoliad 1
-
Lleoliad 2
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Cyfanswm y plant sy'n derbyn gofalMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y plant sy'n derbyn gofalMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliWedi'u gosod i'w mabwysiaduMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGofal maethMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCartrefi awdurdod lleolMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliWedi lleoli gyda’u rhieni eu hunain neu gyda pherson arall gyda chyfrifoldeb fel rhieniMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYn byw'n annibynnolMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAbsennol neu arallMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru2254,9155901,105170807,080
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi951030*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi140
Gwynedd*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi1801560105275
Conwy1014520305*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi215
Sir Ddinbych*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi1302025*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi5185
Sir y Fflint5145355010*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi245
Wrecsam102552070*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi10365
Powys1015525251010230
Ceredigion*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi701020*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi100
Sir Benfro1016020255*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi215
Sir Gaerfyrddin51455105*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi165
Abertawe10395353010*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi490
Castell-nedd Port Talbot102051540*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi270
Pen-y-bont ar Ogwr152602570*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi375
Bro Morgannwg152001550*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi290
Caerdydd3563511019560101,040
Rhondda Cynon Taf1550060655*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi655
Merthyr Tudful101251030*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi175
Caerffili203205565*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi465
Blaenau Gwent513510405*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi200
Torfaen1027020105*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi405
Sir Fynwy51402040*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi210
Casnewydd152503040355370

Metadata

Teitl

Plant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol, yn ôl lleoliad, ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf

22 Tachwedd 2021 22 Tachwedd 2021

Diweddariad nesaf

hydref 2023 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal

Ffynhonnell 2

Casgliad data am blant sy'n derbyn gofal (SSDA903), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Oddi 2016-17, cesglir data plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn bellach drwy’r Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae hwn wedi disodli’r setiau data sy'n bodoli eisoes Plant sy’n Derbyn Gofal (SSDA903), Mabwysiadau Plant sy'n Derbyn Gofal (AD1), Cymwysterau Addysgol y rhai sy'n Gadael Gofal (OC1) a'r rhai sy'n Gadael Gofal ar eu 19eg pen-blwydd (OC3).

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno ffigurau am blant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Mae plant sy'n derbyn gofal yn cynnwys y rhai ar orchmynion gofal a phlant eraill y mae eu hawdurdod lleol yn darparu llety iddynt. Mae rhai plant hefyd yn rhai sy'n derbyn gofal oherwydd bod yr awdurdod lleol yn darparu llety i ddibenion gofal seibiant - nid yw'r ffigurau yn y tabl hwn yn cynnwys y plant hyn.


Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2003.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2003 hyd 2020 ar 4 Tachwedd 2021.

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal; Math o leoliad