Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol a math o leoliad
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Lleoliad[Hidlo]
-
[Lleihau]Lleoliad 1
-
Lleoliad 2
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Cyfanswm y plant sy'n derbyn gofalCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y plant sy'n derbyn gofal
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliWedi'u gosod i'w mabwysiadu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGofal maeth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCartrefi awdurdod lleol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliWedi lleoli gyda’u rhieni eu hunain neu gyda pherson arall gyda chyfrifoldeb fel rhieni[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYn byw'n annibynnol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAbsennol neu arall
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru2254,8704701,065125956,845
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn*901035**145
Gwynedd5165155510*255
Conwy5145153010*210
Sir Ddinbych51201025**165
Sir y Fflint*1553050**240
Wrecsam*1851565*5280
Powys151703020*5240
Ceredigion*50*10**65
Sir Benfro101051030**155
Sir Gaerfyrddin101455155*185
Abertawe154303555*10555
Castell-nedd Port Talbot*2551030*10310
Pen-y-bont ar Ogwr202802555**380
Bro Morgannwg101901560*10285
Caerdydd35590801404015900
Rhondda Cynon Taf25535456010*675
Merthyr Tudful*14515255*200
Caerffili1530030805*435
Blaenau Gwent20135154510*220
Torfaen103001090**415
Sir Fynwy*1151540**175
Casnewydd1027035351010370

Metadata

Teitl
Plant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol, yn ôl lleoliad, ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf
26 Tachwedd 2019 26 Tachwedd 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal

Ffynhonnell 2
Casgliad data am blant sy'n derbyn gofal (SSDA903), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Oddi 2016-17, cesglir data plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn bellach drwy’r Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae hwn wedi disodli’r setiau data sy'n bodoli eisoes Plant sy’n Derbyn Gofal (SSDA903), Mabwysiadau Plant sy'n Derbyn Gofal (AD1), Cymwysterau Addysgol y rhai sy'n Gadael Gofal (OC1) a'r rhai sy'n Gadael Gofal ar eu 19eg pen-blwydd (OC3).

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno ffigurau am blant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Mae plant sy'n derbyn gofal yn cynnwys y rhai ar orchmynion gofal a phlant eraill y mae eu hawdurdod lleol yn darparu llety iddynt. Mae rhai plant hefyd yn rhai sy'n derbyn gofal oherwydd bod yr awdurdod lleol yn darparu llety i ddibenion gofal seibiant - nid yw'r ffigurau yn y tabl hwn yn cynnwys y plant hyn.


Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2003.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Adolygwyd y data ar gyfer 2003 hyd 2018 ar 26 Tachwedd 2019.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Plant; Plant sy'n derbyn gofal