Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol a math o leoliad
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Lleoliad[Hidlo]
-
[Lleihau]Lleoliad 1
-
Lleoliad 2
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Cyfanswm y plant sy'n derbyn gofalMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y plant sy'n derbyn gofalMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliWedi'u gosod i'w mabwysiaduMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGofal maethMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCartrefi awdurdod lleolMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliWedi lleoli gyda’u rhieni eu hunain neu gyda pherson arall gyda chyfrifoldeb fel rhieniMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYn byw'n annibynnolMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAbsennol neu arallMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru2454,9905351,200130807,170
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1101045*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication165
Gwynedd*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20015605*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication290
Conwy10140202010*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication200
Sir Ddinbych*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication115103055170
Sir y Fflint*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1403570*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication250
Wrecsam524015655*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication335
Powys51752515105240
Ceredigion*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication50*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication75
Sir Benfro51451520*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5185
Sir Gaerfyrddin10130515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication165
Abertawe204354055105565
Castell-nedd Port Talbot102351035*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5300
Pen-y-bont ar Ogwr152852565*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication395
Bro Morgannwg151652060*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication260
Caerdydd40595901804010955
Rhondda Cynon Taf2055565705*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication715
Merthyr Tudful1014015355*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication205
Caerffili153153575*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5455
Blaenau Gwent1512515455*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication210
Torfaen1529520100*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication440
Sir Fynwy*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1402055*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication220
Casnewydd202552555155380

Metadata

Teitl

Plant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol, yn ôl lleoliad, ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf

24 Chwefror 2021 24 Chwefror 2021

Diweddariad nesaf

hydref 2021 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal

Ffynhonnell 2

Casgliad data am blant sy'n derbyn gofal (SSDA903), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Oddi 2016-17, cesglir data plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn bellach drwy’r Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae hwn wedi disodli’r setiau data sy'n bodoli eisoes Plant sy’n Derbyn Gofal (SSDA903), Mabwysiadau Plant sy'n Derbyn Gofal (AD1), Cymwysterau Addysgol y rhai sy'n Gadael Gofal (OC1) a'r rhai sy'n Gadael Gofal ar eu 19eg pen-blwydd (OC3).

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno ffigurau am blant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Mae plant sy'n derbyn gofal yn cynnwys y rhai ar orchmynion gofal a phlant eraill y mae eu hawdurdod lleol yn darparu llety iddynt. Mae rhai plant hefyd yn rhai sy'n derbyn gofal oherwydd bod yr awdurdod lleol yn darparu llety i ddibenion gofal seibiant - nid yw'r ffigurau yn y tabl hwn yn cynnwys y plant hyn.


Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2003.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2003 hyd 2019 ar 24 Chwefror 2021.

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal; Math o leoliad

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.