Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol a math o leoliad
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Lleoliad[Hidlo]
-
[Lleihau]Lleoliad 1
-
Lleoliad 2
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Cyfanswm y plant sy'n derbyn gofalMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y plant sy'n derbyn gofalMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliWedi'u gosod i'w mabwysiaduMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGofal maethMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCartrefi awdurdod lleolMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliWedi lleoli gyda’u rhieni eu hunain neu gyda pherson arall gyda chyfrifoldeb fel rhieniMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYn byw'n annibynnolMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAbsennol neu arallMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru2355,0705351,200130907,265
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn51101030*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5160
Gwynedd*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication2001550105280
Conwy101452020155215
Sir Ddinbych51201530*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5180
Sir y Fflint*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1553555*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5255
Wrecsam102552575*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15375
Powys151652025105245
Ceredigion*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication60*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication85
Sir Benfro51652525*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication225
Sir Gaerfyrddin10125*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication150
Abertawe25430404055550
Castell-nedd Port Talbot102301040*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication295
Pen-y-bont ar Ogwr152752080*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication390
Bro Morgannwg101951555*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication285
Caerdydd30625951854510990
Rhondda Cynon Taf155406075*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication695
Merthyr Tudful151301525*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication195
Caerffili103303085*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication455
Blaenau Gwent1012515505*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication200
Torfaen1029520120*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication445
Sir Fynwy51402050*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication215
Casnewydd15255305515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication380

Metadata

Teitl

Plant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol, yn ôl lleoliad, ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf

4 Tachwedd 2021 4 Tachwedd 2021

Diweddariad nesaf

hydref 2022 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal

Ffynhonnell 2

Casgliad data am blant sy'n derbyn gofal (SSDA903), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Oddi 2016-17, cesglir data plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn bellach drwy’r Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae hwn wedi disodli’r setiau data sy'n bodoli eisoes Plant sy’n Derbyn Gofal (SSDA903), Mabwysiadau Plant sy'n Derbyn Gofal (AD1), Cymwysterau Addysgol y rhai sy'n Gadael Gofal (OC1) a'r rhai sy'n Gadael Gofal ar eu 19eg pen-blwydd (OC3).

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno ffigurau am blant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Mae plant sy'n derbyn gofal yn cynnwys y rhai ar orchmynion gofal a phlant eraill y mae eu hawdurdod lleol yn darparu llety iddynt. Mae rhai plant hefyd yn rhai sy'n derbyn gofal oherwydd bod yr awdurdod lleol yn darparu llety i ddibenion gofal seibiant - nid yw'r ffigurau yn y tabl hwn yn cynnwys y plant hyn.


Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2003.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2003 hyd 2020 ar 4 Tachwedd 2021.

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal; Math o leoliad