Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Plant sy’n derbyn gofal sydd mewn gofal maeth ar 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol a lleoliad y gofal
None
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Lleoliad[Hidlo]
-
Lleoliad 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliY tu mewn i awdurdod lleol yng NghymruCliciwch yma i ddidoliAwdurdod lleol y tu allan yng NghymruCliciwch yma i ddidoliWedi ei leoli y tu allan i GymruCliciwch yma i ddidoliDim Côd Post
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru3,4001,365195354,990
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn7530*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication110
Gwynedd140505*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication200
Conwy100355*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication140
Sir Ddinbych951510*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication115
Sir y Fflint903515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication140
Wrecsam1556520*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication240
Powys1154020*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication175
Ceredigion405*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication50
Sir Benfro12515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication145
Sir Gaerfyrddin11515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication130
Abertawe25017510*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication435
Castell-nedd Port Talbot18545*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication235
Pen-y-bont ar Ogwr1909010*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication285
Bro Morgannwg12535*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication165
Caerdydd36521020*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication595
Rhondda Cynon Taf43511010*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication555
Merthyr Tudful6570*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication140
Caerffili22590*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication315
Blaenau Gwent6535*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication25125
Torfaen2206510*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication295
Sir Fynwy655520*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication140
Casnewydd1658010*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication255

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Oddi 2016-17, cesglir data plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn bellach drwy’r Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae hwn wedi disodli’r setiau data sy'n bodoli eisoes Plant sy’n Derbyn Gofal (SSDA903), Mabwysiadau Plant sy'n Derbyn Gofal (AD1), Cymwysterau Addysgol y rhai sy'n Gadael Gofal (OC1) a'r rhai sy'n Gadael Gofal ar eu 19eg pen-blwydd (OC3).

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno ffigurau am blant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Mae plant sy'n derbyn gofal yn cynnwys y rhai ar orchmynion gofal a phlant eraill y mae eu hawdurdod lleol yn darparu llety iddynt. Mae rhai plant hefyd yn rhai sy'n derbyn gofal oherwydd bod yr awdurdod lleol yn darparu llety i ddibenion gofal seibiant - nid yw'r ffigurau yn y tabl hwn yn cynnwys y plant hyn.


Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2007.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2007 hyd 2019 ar 24 Chwefror 2021.

Teitl

Plant sy’n derbyn gofal sydd mewn gofal maeth ar 31 Mawrth yn ôl lleoliad y gofal

Diweddariad diwethaf

24 Chwefror 2021 24 Chwefror 2021

Diweddariad nesaf

hydref 2021 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal

Ffynhonnell 2

Casgliad data am blant sy'n derbyn gofal (SSDA903), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal ;Maethu; Gofal maeth