Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Plant sy’n derbyn gofal sydd mewn gofal maeth ar 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol a lleoliad y gofal
None
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Lleoliad[Hidlo]
-
Lleoliad 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliY tu mewn i awdurdod lleol yng NghymruCliciwch yma i ddidoliAwdurdod lleol y tu allan yng NghymruCliciwch yma i ddidoliWedi ei leoli y tu allan i GymruCliciwch yma i ddidoliDim Côd Post
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru3,2451,255180354,715
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn6530**100
Gwynedd11035**145
Conwy952035*155
Sir Ddinbych851510*110
Sir y Fflint952515*140
Wrecsam12035205175
Powys1054020*165
Ceredigion20**2550
Sir Benfro855**90
Sir Gaerfyrddin13515**155
Abertawe24516015*420
Castell-nedd Port Talbot205605*270
Pen-y-bont ar Ogwr21080**290
Bro Morgannwg14035**175
Caerdydd3651955*570
Rhondda Cynon Taf42011010*540
Merthyr Tudful5070**120
Caerffili190100**290
Blaenau Gwent9555**150
Torfaen200655*270
Sir Fynwy503515*100
Casnewydd16575**245

Metadata

Teitl
Plant sy’n derbyn gofal sydd mewn gofal maeth ar 31 Mawrth yn ôl lleoliad y gofal

Diweddariad diwethaf
7 Mawrth 2019 7 Mawrth 2019

Diweddariad nesaf
Hydref (dros)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal

Ffynhonnell 2
Casgliad data am blant sy'n derbyn gofal (SSDA903), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Oddi 2016-17, cesglir data plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn bellach drwy’r Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae hwn wedi disodli’r setiau data sy'n bodoli eisoes Plant sy’n Derbyn Gofal (SSDA903), Mabwysiadau Plant sy'n Derbyn Gofal (AD1), Cymwysterau Addysgol y rhai sy'n Gadael Gofal (OC1) a'r rhai sy'n Gadael Gofal ar eu 19eg pen-blwydd (OC3).

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno ffigurau am blant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Mae plant sy'n derbyn gofal yn cynnwys y rhai ar orchmynion gofal a phlant eraill y mae eu hawdurdod lleol yn darparu llety iddynt. Mae rhai plant hefyd yn rhai sy'n derbyn gofal oherwydd bod yr awdurdod lleol yn darparu llety i ddibenion gofal seibiant - nid yw'r ffigurau yn y tabl hwn yn cynnwys y plant hyn.


Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2007.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Plant; Plant sy'n derbyn gofal