Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Plant sy'n derbyn gofal mewn lleoliadau maeth ar 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol a math o leoliad
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Lleoliad[Hidlo]
-
Lleoliad 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Gofal maethCliciwch yma i ddidoliGofal maeth
Cliciwch yma i ddidoliLleoliadau maeth: Gofalwr yn byw o fewn ffiniau’r ALI. Leoliad maeth gyda pherthynas neu ffrindCliciwch yma i ddidoliLleoliadau maeth: Gofalwr yn byw o fewn ffiniau’r ALI. Lleoliad gyda gofalwr maeth arall a ddarparwyd gan yr ALICliciwch yma i ddidoliLleoliadau maeth: Gofalwr yn byw o fewn ffiniau’r ALI. Lleoliad gyda gofalwr maeth arall, a drefnwyd drwy asiantaethCliciwch yma i ddidoliLleoliadau maeth: Gofalwr yn byw y tu allan I ffiniau’r ALI. Lleoliad maeth gyda pherthynas neu ffrindCliciwch yma i ddidoliLleoliadau maeth: Gofalwr yn byw y tu allan I ffiniau’r ALI. Lleoliad gyda gofalwr maeth a ddarparwyd gan yr ALICliciwch yma i ddidoliLleoliadau maeth: Gofalwr yn byw y tu allan I ffiniau’r ALI. Lleoliad gyda gofalwr maeth Arall, a drefnwyd gan asiantaeth
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru1,0501,8405253003558004,870
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn252015**2590
Gwynedd5065*51520165
Conwy20603010*25145
Sir Ddinbych2070510510120
Sir y Fflint3565*151515155
Wrecsam706520*2015185
Powys208510151030170
Ceredigion*40****50
Sir Benfro20755***105
Sir Gaerfyrddin15110*105*145
Abertawe100125153560100430
Castell-nedd Port Talbot5014510101040255
Pen-y-bont ar Ogwr4012530202535280
Bro Morgannwg656010101525190
Caerdydd70852103015180590
Rhondda Cynon Taf1701658035575535
Merthyr Tudful3030*53040145
Caerffili6512030202540300
Blaenau Gwent2555*151520135
Torfaen1051255153020300
Sir Fynwy25251010540115
Casnewydd3013520154040270

Metadata

Teitl
Plant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol mewn lleoliad maeth, ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf
30 Hydref 2019 30 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal

Ffynhonnell 2
Casgliad data am blant sy'n derbyn gofal (SSDA903), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Oddi 2016-17, cesglir data plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn bellach drwy’r Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae hwn wedi disodli’r setiau data sy'n bodoli eisoes Plant sy’n Derbyn Gofal (SSDA903), Mabwysiadau Plant sy'n Derbyn Gofal (AD1), Cymwysterau Addysgol y rhai sy'n Gadael Gofal (OC1) a'r rhai sy'n Gadael Gofal ar eu 19eg pen-blwydd (OC3).

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno ffigurau am blant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Mae plant sy'n derbyn gofal yn cynnwys y rhai ar orchmynion gofal a phlant eraill y mae eu hawdurdod lleol yn darparu llety iddynt. Mae rhai plant hefyd yn rhai sy'n derbyn gofal oherwydd bod yr awdurdod lleol yn darparu llety i ddibenion gofal seibiant - nid yw'r ffigurau yn y tabl hwn yn cynnwys y plant hyn.


Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2003.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Adolygwyd y data ar gyfer 2003 hyd 2018 ar 30 Hydref 2019.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Plant; Plant sy'n derbyn gofal

Enw
CARE0035