Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Cyfnodau’n dod i ben i blant sy'n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn hyd at 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol a rheswm dros ddod i ben
None
Cod ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Rheswm[Hidlo]
-
[Lleihau]Rheswm 1
-
Rheswm 2
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]CyfanswmMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliCyfanswmMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPennod newydd i’w ddilyn, yn parhau i dderbyn gofal Pennod yn dod i ben a phennod newydd yn dechrau ar yr un diwrnod am unrhyw reswmMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Lleihau]Mabwysiadwyd (gorchymyn mabwysiadu wedi’i roi gan y llys ar y dyddiad y daeth y bennod i ben)Mae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMarwolaethMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGofal yn cael ei roi gan ALl arall yn y DU erbyn hynMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliWedi dychwelyd gartref i fyw gyda rhieni, perthnasau neu unrhyw berson arall sydd â chyfrifoldebMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGorchymyn gwarcheidwadaeth arbennig i ofalwyr maith blaenorolMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGorchymyn gwarcheidwaeth arbennig i ofalwyr arall ar wahân i’r gofalwyr maeth blaenorolMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli Wedi symud i gael byw’n annibynnol ac nid yw bellach yn derbyn gofal: llety cynorthwyol sy’n darparu trefniadau cynghori/cynorthwyo ffurfiol (e.e. y mwyafrif o hosteli, canolfannau YMCA, cynteddau a phrosiectau gadael gofal)Mae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliWedi symud i gael byw’n annibynnol ac nid yw bellach yn derbyn gofal: llety sydd heb unrhyw drefniadau cynghori/cynorthwyo ffurfiol (e.e. gwely a brecwast, llety un ystafell, fflat eu hunain, byw gyda ffrindiau)Mae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliWedi’i drosglwyddo i dderbyn gofal gan y gwasanaethau cymdeithasol i oedolionMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliWedi’i ddedfrydu i gystodaethMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY cyfnod o dderbyn gofal wedi dod i ben oherwydd unrhyw reswm arallMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYn 18 oed ac yn dal i fyw gyda chyn-riant/chyn-rieni maeth mewn trefniant 'Pan Fydda i'n Barod'Mae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
Cliciwch yma i ddidoliWedi’i fabwysiadu, cais heb ei wrthwynebuMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliWedi’i fabwysiadu, caniatâd wedi’i hepgorMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru2,805165135*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10595130401303535152601154,475
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn655*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication105*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5100
Gwynedd115*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication25*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication160
Conwy605*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication105*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication110
Sir Ddinbych655*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication100
Sir y Fflint90*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication130
Wrecsam110*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication155
Powys105*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication155165
Ceredigion30*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication55
Sir Benfro9510*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication45*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication185
Sir Gaerfyrddin605*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication35*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication515140
Abertawe2252015*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication4015*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication45*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication375
Castell-nedd Port Talbot100510*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1520*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication170
Pen-y-bont ar Ogwr155155*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication155*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1055*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5230
Bro Morgannwg1055*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication30*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication165
Caerdydd3852520*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication70*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication45*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication510580
Rhondda Cynon Taf230*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication25*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5015*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication510*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20360
Merthyr Tudful95*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication205*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication130
Caerffili20520*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication8015*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20360
Blaenau Gwent65105*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication205*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication155135
Torfaen180*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication3515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10265
Sir Fynwy100*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication155*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication130
Casnewydd1651010*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication30105*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication40*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication280

Metadata

Teitl

Cyfnodau yn dod i ben ar gyfer plant sy'n derbyn gofal, yn ôl y rheswm am hynny, yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf

24 Chwefror 2021 24 Chwefror 2021

Diweddariad nesaf

hydref 2021 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal

Ffynhonnell 2

Casgliad data am blant sy'n derbyn gofal (SSDA903), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal

Disgrifiad cyffredinol

Oddi 2016-17, cesglir data plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn bellach drwy’r Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae hwn wedi disodli’r setiau data sy'n bodoli eisoes Plant sy’n Derbyn Gofal (SSDA903), Mabwysiadau Plant sy'n Derbyn Gofal (AD1), Cymwysterau Addysgol y rhai sy'n Gadael Gofal (OC1) a'r rhai sy'n Gadael Gofal ar eu 19eg pen-blwydd (OC3).

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno ffigurau am blant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Mae plant sy'n derbyn gofal yn cynnwys y rhai ar orchmynion gofal a phlant eraill y mae eu hawdurdod lleol yn darparu llety iddynt. Mae rhai plant hefyd yn rhai sy'n derbyn gofal oherwydd bod yr awdurdod lleol yn darparu llety i ddibenion gofal seibiant - nid yw'r ffigurau yn y tabl hwn yn cynnwys y plant hyn.


Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2003.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2003 hyd 2019 ar 24 Chwefror 2021.