Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Gofal lliniarol i blant sy'n derbyn gofal yn ôl awdurdod lleol a’r angen am ofal
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Angen am ofal[Hidlo]
-
Angen am ofal 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Plant sy'n dechrau derbyn gofal yn ôl anghenion gofalMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliPlant sy'n dechrau derbyn gofal yn ôl anghenion gofalMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
Cliciwch yma i ddidoliTeulu mewn sefyllfa ddifrifol neu drafferthion teuluolMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliAnableddMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliSalwch neu anabledd y rhieniMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgeluCliciwch yma i ddidoliArallMae\'r data hwn wedi\'i dalgrynnu i\'r 5 agosaf am resymau datgelu
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru3590510135
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication
Gwynedd*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication
Conwy*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10
Sir Ddinbych*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10
Sir y Fflint*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication
Wrecsam*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication
Powys*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication
Ceredigion*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication
Sir Benfro*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10
Sir Gaerfyrddin*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication
Abertawe*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication20
Castell-nedd Port Talbot1540*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication55
Pen-y-bont ar Ogwr*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication
Bro Morgannwg10*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10
Caerdydd*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication
Rhondda Cynon Taf*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication
Merthyr Tudful*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication
Caerffili*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5
Blaenau Gwent*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication
Torfaen*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication
Sir Fynwy*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication
Casnewydd*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication

Metadata

Teitl

Seibiannau byr i blant sy'n derbyn gofal yn ôl awdurdod lleol a’r angen am ofal, yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf

24 Chwefror 2021 24 Chwefror 2021

Diweddariad nesaf

hydref 2021 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal

Ffynhonnell 2

Casgliad data am blant sy'n derbyn gofal (SSDA903), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Oddi 2016-17, cesglir data plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn bellach drwy’r Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae hwn wedi disodli’r setiau data sy'n bodoli eisoes Plant sy’n Derbyn Gofal (SSDA903), Mabwysiadau Plant sy'n Derbyn Gofal (AD1), Cymwysterau Addysgol y rhai sy'n Gadael Gofal (OC1) a'r rhai sy'n Gadael Gofal ar eu 19eg pen-blwydd (OC3).

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno ffigurau am blant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Mae'r plant sy'n derbyn gofal yn cynnwys y rhai ar orchmynion gofal a phlant eraill sy'n derbyn llety gan eu hawdurdod lleol. Mae plant dan ofal seibiant yn byw gartref fel arfer, ond maent yn derbyn llety gan awdurdod lleol mewn patrwm o gyfnodau byr o ofal er mwyn rhoi peth seibiant i'w rhieni (neu warcheidwaid) o'r dyletswyddau arferol o ofalu am blentyn.


Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2003.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2003 hyd 2019 ar 24 Chwefror 2021.

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal