Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Archwiliadau arolygu iechyd plant yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
[Lleihau]Statws y Plentyn[Hidlwyd]
-
Statws y Plentyn 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Archwiliadau Arolygu Iechyd Plant[Hidlo]
-
[Lleihau]Archwiliadau Arolygu Iechyd Plant 1
-
Archwiliadau Arolygu Iechyd Plant 2
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Pob plentyn sydd mewn angenCliciwch yma i ddidoliPob plentyn sydd mewn angen
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPlant yr oedd gwybodaeth am archwiliadau iechyd plant ar gael ar eu cyfer[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDdim ar gael
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru5,2251305,355
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn110*110
Gwynedd170*175
Conwy175*180
Sir Ddinbych145*145
Sir y Fflint130*130
Wrecsam185100285
Powys130*130
Ceredigion8030110
Sir Benfro85*85
Sir Gaerfyrddin240*240
Abertawe460*460
Castell-nedd Port Talbot305*305
Pen-y-bont ar Ogwr305*305
Bro Morgannwg140*140
Caerdydd490*490
Rhondda Cynon Taf680*680
Merthyr Tudful165*165
Caerffili430*430
Blaenau Gwent210*210
Torfaen210*210
Sir Fynwy100*100
Casnewydd270*270

Metadata

Teitl
Archwiliadau arolygu iechyd plant 5 oed ac iau sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth, yn ôl statws derbyn gofal (heb gynnwys plant heb eu geni)

Diweddariad diwethaf
1 Mehefin 2018 1 Mehefin 2018

Diweddariad nesaf
Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am gyfrifiad plant mewn angen (CiN), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn mewn angen, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant mewn angen sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2010.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Adolygwyd y data ar gyfer 2010 hyd 2016 ar 1 Mehefin 2018.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Plant; Plant mewn angen