Neidio i'r cynnwys

Plant mewn angen

Niferoedd a nodweddion plant mewn angen, gan gynnwys amgylchiadau'r rhieni, iechyd a deilliannau addysgol

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn angen yn ôl awdurdod lleol a grŵp oedran
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn angen yn ôl awdurdod lleol a rhyw
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn angen yn ôl awdurdod lleol a statws derbyn gofal
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn angen yn ôl awdurdod lleol ac anabledd
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn angen yn ôl grŵp oedran a statws derbyn gofal
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn angen yn ôl ethnigrwydd a statws derbyn gofal
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn angen yn ôl awdurdod lleol a ffynhonnell yr atgyfeiriad diweddaraf
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn angen yn ôl ffynhonnell yr atgyfeiriad diweddaraf a statws derbyn gofal
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn angen yn ôl awdurdod lleol a chategori angen
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn angen yn ôl statws derbyn gofal ac anabledd
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn angen yn ôl categori angen ac anabledd
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Statws iechyd meddwl plant mewn angen yn ôl awdurdod lleol a mesur
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Statws camddefnyddio sylweddau plant mewn angen yn ôl awdurdod lleol a mesur
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Statws imiwneiddio plant mewn angen yn ôl awdurdod lleol a mesur
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Archwiliadau deintyddol plant mewn angen yn ôl awdurdod lleol a mesur
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Archwiliadau deintyddol plant mewn angen yn ôl mesur a statws a mesur derbyn gofal
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Archwiliadau arolygu iechyd plant yn ôl awdurdod lleol a mesur
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Archwiliadau arolygu iechyd plant yn ôl mesur a statws derbyn gofal
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Anableddau plant mewn angen yn ôl mesur a blwyddyn
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Iechyd plant mewn angen yn ôl mesur a blwyddyn
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Ffactorau'n ymwneud â rhieni plant mewn angen yn ôl mesur a blwyddyn
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Ffactorau atgyfeirio plant mewn angen yn ôl mesur a blwyddyn
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Gwaharddiadau ysgol plant mewn angen yn ôl mesur a blwyddynGwaharddiadau ysgol plant mewn angen yn ôl mesur a blwyddyn
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Troseddau a gyflawnir gan blant mewn angen yn ôl mesur a blwyddyn
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cyrhaeddiad addysgol plant mewn angen yn ôl mesur a blwyddyn
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim ac anghenion addysgol arbennig plant mewn angen yn ôl mesur a blwyddyn
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Presenoldeb plant mewn angen yn yr ysgol yn ôl mesur a blwyddyn
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn angen fesul 10,000 o'r boblogaeth yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn Ystadegau Arbrofol

Ffeiliau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Crynodeb o ddata plant mewn angen ar 31 Mawrth 2015