Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Archwiliadau arolygu iechyd plant yn ôl mesur a statws derbyn gofal
None
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlwyd]
-
Awdurdod lleol 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Statws y PlentynMae plant yn y cyfrifiad wedi\'u rhannu\'n dri chategori statws ar gyfer adroddiadau, fel a ganlyn: - Plant sy\'n derbyn gofal, a all fod ar y gofrestr amddiffyn plant hefyd - Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant, ond nad ydynt yn derbyn gofal - Plant eraill mewn angen, nad ydynt yn derbyn gofal nac ar y gofrestr amddiffyn plant (gan gynnwys plant heb eu geni). [Hidlo]
-
Statws y Plentyn 1
[Lleihau]Archwiliadau Arolygu Iechyd PlantGofynnwyd i awdurdodau lleol nodi a oedd plant wedi derbyn archwiliadau hybu iechyd y rhaglen arolygu iechyd plant cyfredol erbyn dyddiad y cyfrifiad. Gofynnwyd am y data hwn ar gyfer plant 5 oed a hyn yn benodol, er nad oedd yr eitem yn orfodol, a gellid ei ddarparu ar gyfer plant hyn pe bai ar gael. [Hidlo]
-
-
[Lleihau]Archwiliadau Arolygu Iechyd Plant 1
-
-
Archwiliadau Arolygu Iechyd Plant 2
[Lleihau]All children in needCliciwch yma i ddidoliAll children in need
Cliciwch yma i ddidoliChildren looked after at 31 MarchChildren looked after may also have been on the child protection register at 31st March.Cliciwch yma i ddidoliChildren on the child protection register, but not looked after at 31st MarchCliciwch yma i ddidoliChildren in need, but not looked after, and not on the child protection register at 31st March
[Lleihau]Pob plentyn sydd mewn angen1,4051,0702,8805,355
Pob plentyn sydd mewn angen[Lleihau]Plant yr oedd gwybodaeth am archwiliadau iechyd plant ar gael ar eu cyfer1,3901,0552,7755,225
Plant yr oedd gwybodaeth am archwiliadau iechyd plant ar gael ar eu cyferArchwiliadau iechyd plant yn gyfredol1,1709152,1554,240
Archwiliadau iechyd plant heb fod yn gyfredol225140615980
[Ehangu]Ddim ar gael1515105130

Metadata

Teitl

Archwiliadau arolygu iechyd plant 5 oed ac iau sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth, yn ôl statws derbyn gofal (heb gynnwys plant heb eu geni)

Diweddariad diwethaf

16 Rhagfyr 2021 16 Rhagfyr 2021

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am gyfrifiad plant mewn angen (CiN), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn mewn angen, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant mewn angen sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2010.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2010 hyd 2016 ar 16 Rhagfyr 2021.

Allweddeiriau

Plant; Plant mewn angen

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.