Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Plant mewn angen yn ôl awdurdod lleol a ffynhonnell yr atgyfeiriad diweddaraf
None
[Lleihau]Statws y Plentyn[Hidlwyd]
-
Statws y Plentyn 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Ffynhonnell Atgyfeirio[Hidlo]
-
Ffynhonnell Atgyfeirio 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Pob plentyn sydd mewn angenCliciwch yma i ddidoliPob plentyn sydd mewn angen
Cliciwch yma i ddidoliAdrannau eraill yr awdurdod lleol ei hun neu awdurdod lleol arallCliciwch yma i ddidoliIechyd sylfaenol / Iechyd WelunedolCliciwch yma i ddidoliHunanatgyfeirioCliciwch yma i ddidoliUn o asiantaethau llywodraeth ganologCliciwch yma i ddidoliAdran dai’r awdurdod lleol neu gymdeithas daiCliciwch yma i ddidoliUnigolyn arallCliciwch yma i ddidoliHeddluCliciwch yma i ddidoliAsiantaeth arallCliciwch yma i ddidoliAdran gwasanaethau Weldeithasol yr awdurdod lleol ei hunCliciwch yma i ddidoliIechyd eilaiddCliciwch yma i ddidoliTeulu, cyfaill neu gymydogCliciwch yma i ddidoliAsiantaeth ddarparu annibynnol
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru3,6853,1301101402157403,3201,6403,5256201,74512018,990
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn3580105*158535402020*350
Gwynedd6515055*1011510516025605710
Conwy28565***25105552303025*820
Sir Ddinbych4050***1550*150151015345
Sir y Fflint3035***1015555160102525510
Wrecsam155165**15*22090120*115*880
Powys100155510**13015110*11010650
Ceredigion80135***20552085*60*465
Sir Benfro2020**510951151053050*455
Sir Gaerfyrddin285160***15130556525115*860
Abertawe270120**2521520014044065170101,665
Castell-nedd Port Talbot115160***3016555250909035990
Pen-y-bont ar Ogwr190195*2010252253022045110*1,080
Bro Morgannwg13545**5259560253045*475
Caerdydd425405504545528025522545110*1,905
Rhondda Cynon Taf3804055*1540280165345105220*1,960
Merthyr Tudful8075***1011575603070*515
Caerffili220225*2525752851602855115*1,420
Blaenau Gwent200130**10251306595*60*720
Torfaen20585**1525155351952065*805
Sir Fynwy11055****6535253040*370
Casnewydd2552255151513019010140*60*1,050

Metadata

Teitl
Plant mewn angen ar 31 Mawrth yn ôl statws a ffynhonnell yr atgyfeiriad diweddaraf, gan gynnwys plant heb eu geni

Diweddariad diwethaf
1 Mehefin 2018 1 Mehefin 2018

Diweddariad nesaf
Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am gyfrifiad plant mewn angen (CiN), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn mewn angen, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant mewn angen sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2010.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Adolygwyd y data ar gyfer 2010 hyd 2015 ar 1 Mehefin 2018.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Plant; Plant mewn angen