Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Plant mewn angen fesul 10,000 o'r boblogaeth yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
None
Mesur[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
Year[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru295310320315320310300
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn275240275240220190260
Gwynedd255275280305320310300
Conwy200260245290330315380
Sir Ddinbych255290310200195195180
Sir y Fflint135150130140185155160
Wrecsam200335225290260235300
Powys280250270245260270260
Ceredigion330365345325335360375
Sir Benfro220225215210190205185
Sir Gaerfyrddin300310300280270250230
Abertawe280325360370370370355
Castell-nedd Port Talbot440460515500470410355
Pen-y-bont ar Ogwr330355395410440395370
Bro Morgannwg235275230265180180175
Caerdydd335340335300325290260
Rhondda Cynon Taf345335375370425420395
Merthyr Tudful395420440460490425415
Caerffili310285340355320320370
Blaenau Gwent325405365370440480520
Torfaen405405500510470445420
Sir Fynwy260270260195180230210
Casnewydd375310330315325335315

Metadata

Teitl
Plant mewn angen ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed fesul awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf
1 Mehefin 2018 1 Mehefin 2018

Diweddariad nesaf
Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Ffynhonnell 2
Casgliad data am gyfrifiad plant mewn angen (CiN), Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn mewn angen, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant mewn angen sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2010.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Adolygwyd y data ar gyfer 2010 hyd 2016 ar 27 Chwefror 2019.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Plant; Plant mewn angen