Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Archwiliadau deintyddol plant mewn angen yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
[Lleihau]Statws y Plentyn[Hidlwyd]
-
Statws y Plentyn 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Archwiliadau deintyddol[Hidlo]
-
[Lleihau]Archwiliadau deintyddol 1
-
Archwiliadau deintyddol 2
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Pob plentyn sydd mewn angenCliciwch yma i ddidoliPob plentyn sydd mewn angen
[Lleihau]Plant yr oedd gwybodaeth am archwiliadau deintyddol ar gaelCliciwch yma i ddidoliPlant yr oedd gwybodaeth am archwiliadau deintyddol ar gael[Lleihau]Nid yw gwybodaeth am archwiliadau deintyddol ar gael
Cliciwch yma i ddidoliArchwiliadau deintyddol yn gyfredolCliciwch yma i ddidoliArchwiliadau deintyddol heb fod yn gyfredolCliciwch yma i ddidoliNid yw gwybodaeth am archwiliadau deintyddol ar gael
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru10,3653,54513,91551514,425
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn23020250*250
Gwynedd54515560*560
Conwy400275675*675
Sir Ddinbych13095225*225
Sir y Fflint32570395*395
Wrecsam40530435195630
Powys46580540*540
Ceredigion55*55315370
Sir Benfro220165385*385
Sir Gaerfyrddin500145645*645
Abertawe1,0502201,270*1,270
Castell-nedd Port Talbot67555725*725
Pen-y-bont ar Ogwr74565810*810
Bro Morgannwg31045355*355
Caerdydd1,1603301,485*1,485
Rhondda Cynon Taf5258751,405*1,405
Merthyr Tudful36510375*375
Caerffili3956801,070*1,070
Blaenau Gwent48555535*535
Torfaen55070625*625
Sir Fynwy23050280*280
Casnewydd620200820*820

Metadata

Teitl
Archwiliadau deintyddol plant mewn angen 5 oed a hyn ar 31 Mawrth yn ôl statws derbyn gofal

Diweddariad diwethaf
1 Mehefin 2018 1 Mehefin 2018

Diweddariad nesaf
Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am gyfrifiad plant mewn angen (CiN), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn mewn angen, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant mewn angen sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2010.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Adolygwyd y data ar gyfer 2010 hyd 2016 ar 1 Mehefin 2018.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Plant; Plant mewn angen