Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Statws iechyd meddwl plant mewn angen yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
[Lleihau]Grwp oedranNid yw\'n cynnwys plant heb eu geni[Hidlwyd]
-
Grwp oedran 1[Hidlo]
[Lleihau]Statws y PlentynMae plant yn y cyfrifiad wedi\'u rhannu\'n dri chategori statws ar gyfer adroddiadau, fel a ganlyn: - Plant sy\'n derbyn gofal, a all fod ar y gofrestr amddiffyn plant hefyd - Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant, ond nad ydynt yn derbyn gofal - Plant eraill mewn angen, nad ydynt yn derbyn gofal nac ar y gofrestr amddiffyn plant (gan gynnwys plant heb eu geni). [Hidlwyd]
-
Statws y Plentyn 1[Hidlo]
[Lleihau]ImiwneiddioCofnodir bod plant sydd ag imiwneiddiadau cyfredol fel rhai sydd wedi derbyn yr holl imiwneiddiadau y dylai plant eu hoedran nhw fod wedi\'u derbyn erbyn dyddiad y cyfrifiad. <br />[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Imiwneiddio 1[Hidlo]
-
Imiwneiddio 2[Hidlo]
[Lleihau]Camddefnyddio SylweddauMae canllawiau diweddar a gyhoeddwyd gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Glinigol (NICE) yn cynnig diffiniad o gamddefnyddio sylweddau fel gorddefnyddio sylweddau seicoweithredol a/neu ddibyniaeth arnynt, gan arwain at broblemau cymdeithasol, seicolegol, corfforol neu gyfreithiol. Mae\'n cynnwys defnydd problematig o gyffuriau cyfreithlon ac anghyfreithlon (gan gynnwys alcohol pan mae\'n cael ei ddefnyddio gyda sylweddau eraill).<br />[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Camddefnyddio Sylweddau 1[Hidlo]
-
Camddefnyddio Sylweddau 2[Hidlo]
Cod ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Iechyd meddwlMae\'n cynnwys problemau iechyd meddwl sy\'n cael eu diagnosio gan feddyg teulu, a phlant sy\'n derbyn Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a\'r Glasoed (CAMHS) neu sydd ar restr aros am wasanaethau. Mae\'n cynnwys iselder; hunan-niweidio ac anhwylderau bwyta. Mae\'n cynnwys plant sy\'n dweud eu bod yn dioddef o broblemau iechyd meddwl ond nad ydynt wedi cael diagnosis. Nid yw anhwylderau ar y sbectrwm awtistig, anableddau dysgu a phroblemau camddefnyddio sylweddau yn cael eu hystyried fel problemau iechyd meddwl ynddynt eu hunain. <br />[Hidlo]
-
[Lleihau]Iechyd meddwl 1
-
Iechyd meddwl 2
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Pob plentyn sydd mewn angenCliciwch yma i ddidoliPob plentyn sydd mewn angen
[Lleihau]Plant yr oedd gwybodaeth am iechyd meddwl ar gael ar eu cyferCliciwch yma i ddidoliPlant yr oedd gwybodaeth am iechyd meddwl ar gael ar eu cyfer[Lleihau]Nid yw gwybodaeth am iechyd meddwl ar gael
Cliciwch yma i ddidoliAchosion o afiechyd meddwl ymhlith plant ar 31 MawrthCliciwch yma i ddidoliDim achosion o afiechyd meddwl ymhlith plant ar 31 MawrthCliciwch yma i ddidoliNid yw gwybodaeth am iechyd meddwl ar gael
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru2,17033,36535,525*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi37,860
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn35690725*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi725
Gwynedd1701,1451,315*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi1,315
Conwy1451,0301,170*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi1,260
Sir Ddinbych65785850*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi850
Sir y Fflint70875950*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi950
Wrecsam1251,3301,455*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi1,455
Powys1351,2601,395*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi1,395
Ceredigion30870900*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi900
Sir Benfro*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi1,025
Sir Gaerfyrddin851,9051,995*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi1,995
Abertawe1402,8402,980*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi2,980
Castell-nedd Port Talbot2402,0152,260*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi2,260
Pen-y-bont ar Ogwr551,9902,045*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi2,045
Bro Morgannwg951,0301,130*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi1,130
Caerdydd2703,3253,600*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi4,235
Rhondda Cynon Taf*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi3,6753,700*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi3,700
Merthyr Tudful609601,020*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi1,020
Caerffili*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi2,6202,650*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi2,650
Blaenau Gwent1051,0951,200*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi1,200
Torfaen1601,4551,615*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi1,615
Sir Fynwy*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi815860*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi860
Casnewydd*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi1,2151,260*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi2,290

Metadata

Teitl

Iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau ac imiwneiddiadau plant mewn angen ar 31 Mawrth yn ôl oedran a statws derbyn gofal (heb gynnwys plant heb eu geni)

Diweddariad diwethaf

16 Rhagfyr 2021 16 Rhagfyr 2021

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am gyfrifiad plant mewn angen (CiN), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn mewn angen, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant mewn angen sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2010.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2010 hyd 2016 ar 16 Rhagfyr 2021.

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Plant; Plant mewn angen