Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Presenoldeb plant mewn angen yn yr ysgol yn ôl mesur a blwyddyn
None
CydranPercentage = Numerator divided by denominator multiplied by 100 Average = Numerator divided by denominator [Hidlwyd]
[Lleihau]Statws y PlentynChildren in the census have been divided into three status categories for reporting, as follows: - Children who are looked after, who may also be on the child protection register - Children who are on the child protection register, but not looked after - Other children in need, who neither looked after, nor on the child protection register (includes unborn children). [Hidlwyd]
-
Statws y Plentyn 1[Hidlo]
Cod ardal[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlwyd]
-
Awdurdod lleol 1[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016
Canran y plant sy'n cyflawni'r trothwy lefel 1 yng nghyfnod allweddol 4Yn cynnwys pob disgybl a oedd yn 15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd. Lefel 1: mae cyfanswm y cymwysterau Lefel 1 yn gyfwerth â 5 cymhwyster TGAU graddau D-G. Mae plant a oedd yn newydd i system addysg Cymru neu Loegr wedi\'u cynnwys yng nghyfanswm Cy42455054606266
Canran y plant sy'n cyflawni'r trothwy lefel 2 yng nghyfnod allweddol 4Yn cynnwys pob disgybl a oedd yn 15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd. Lefel 2: mae cyfanswm y cymwysterau Lefel 2 yn gyfwerth â 5 cymhwyster TGAU graddau A*-C. Mae plant a oedd yn newydd i system addysg Cymru neu Loegr wedi\'u cynnwys yng nghyfanswm C15192430384045
Canran y plant sy'n cyflawni'r trothwy lefel 2 gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a Mathemateg yng nghyfnod allweddol 4Yn cynnwys pob disgybl a oedd yn 15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd. Lefel 2: mae cyfanswm y cymwysterau Lefel 2 yn gyfwerth â 5 cymhwyster TGAU graddau A*-C. Mae plant a oedd yn newydd i system addysg Cymru neu Loegr wedi\'u cynnwys yng nghyfanswm C891111131518
Cyfradd presenoldeb88899090919292
Cyfradd absenoldebau awdurdodedig8877666
Cyfradd absenoldeb heb awdurdod3333333

Metadata

Teitl

Addysg plant mewn angen ar 31 Mawrth yn ôl statws a rhyw'r plentyn, ac yn ôl awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf

16 Rhagfyr 2021 16 Rhagfyr 2021

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Ffynhonnell 2

Casgliad data am gyfrifiad plant mewn angen (CiN), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn mewn angen, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant mewn angen sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2010.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2010 hyd 2016 ar 16 Rhagfyr 2021.

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Plant; Plant mewn angen