Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Statws camddefnyddio sylweddau plant mewn angen yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
[Lleihau]Grwp oedran[Hidlwyd]
-
Grwp oedran 1[Hidlo]
[Lleihau]Statws y Plentyn[Hidlwyd]
-
Statws y Plentyn 1[Hidlo]
[Lleihau]Imiwneiddio[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Imiwneiddio 1[Hidlo]
-
Imiwneiddio 2[Hidlo]
[Lleihau]Iechyd meddwl[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Iechyd meddwl 1[Hidlo]
-
Iechyd meddwl 2[Hidlo]
Cod ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Camddefnyddio Sylweddau[Hidlo]
-
[Lleihau]Camddefnyddio Sylweddau 1
-
Camddefnyddio Sylweddau 2
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Pob plentyn sydd mewn angenCliciwch yma i ddidoliPob plentyn sydd mewn angen
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPlant yr oedd gwybodaeth am gamddefnyddio sylweddau ar gael ar eu cyfer[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNid yw gwybodaeth am gamddefnyddio sylweddau ar gael
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru35,480*37,855
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn725*725
Gwynedd1,315*1,315
Conwy1,170*1,260
Sir Ddinbych850*850
Sir y Fflint950*950
Wrecsam1,455*1,455
Powys1,395*1,395
Ceredigion900*900
Sir Benfro480*1,025
Sir Gaerfyrddin1,995*1,995
Abertawe2,980*2,980
Castell-nedd Port Talbot2,260*2,260
Pen-y-bont ar Ogwr2,045*2,045
Bro Morgannwg1,130*1,130
Caerdydd3,555*4,235
Rhondda Cynon Taf3,700*3,700
Merthyr Tudful1,020*1,020
Caerffili2,650*2,650
Blaenau Gwent1,200*1,200
Torfaen1,615*1,615
Sir Fynwy860*860
Casnewydd1,235*2,290

Metadata

Teitl
Iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau ac imiwneiddiadau plant mewn angen ar 31 Mawrth yn ôl oedran a statws derbyn gofal (heb gynnwys plant heb eu geni)

Diweddariad diwethaf
1 Mehefin 2018 1 Mehefin 2018

Diweddariad nesaf
Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am gyfrifiad plant mewn angen (CiN), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn mewn angen, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant mewn angen sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn o 2010.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Adolygwyd y data ar gyfer 2010 hyd 2016 ar 1 Mehefin 2018.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Plant; Plant mewn angen

Enw
CARE0104