Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Nifer y plant ar y gofrestr amddiffyn plant yn ôl awdurdod lleol, categori cam-drin ac oedran
None
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Categori[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Oedran[Hidlo]
-
Oedran 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]Cyfanswm cofrestr plant ar amddiffyn plant ar 31 MawrthCliciwch yma i ddidoliCyfanswm cofrestr plant ar amddiffyn plant ar 31 Mawrth
Cliciwch yma i ddidoliDan o 1Cliciwch yma i ddidoliOed 1-4Cliciwch yma i ddidoliOed 5-9Cliciwch yma i ddidoliOed 10-15Cliciwch yma i ddidoliOed 16-18
[Lleihau]Cymru3457658958301202,960
CymruYnys Môn5101020*45
Gwynedd10252525*90
Conwy*152525*65
Sir Ddinbych20203025*100
Sir y Flint153045455145
Wrecsam152550355130
Powys1025353510110
Ceredigion10202015*65
Sir Benfro5152015*60
Sir Gaerfyrddin10352025*90
Abertawe4065755015240
Castell-nedd Port Talbot20454545*155
Pen-y-bont ar Ogwr1545504510170
Bro Morgannwg153035355120
Caerdydd20607565*230
Rhondda Cynon Taf6013014014525500
Merthyr Tudful15303540*125
Caerffili53560455150
Blaenau Gwent10302520*90
Torfaen153030305105
Sir Fynwy5152520*75
Casnewydd10252530*95

Metadata

Teitl
Nifer y plant ar y gofrestr amddiffyn plant yn ôl awdurdod lleol, categori cam-drin ac oedran

Diweddariad diwethaf
30 Hydref 2018 30 Hydref 2018

Diweddariad nesaf
Hydref 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth (cyfanredol)

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ddatganiad ystadegol blynyddol.

Mae'r Gofrestr Amddiffyn Plant yn cofnodi pob plentyn y mae problemau amddiffyn plant sydd heb eu datrys yn gysylltiedig â nhw, ac sydd ar hyn o bryd yn destun cynllun amddiffyn rhyngasiantaethol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae proses rheoli datgelu wedi ei gymhwyso i’r data. Mae pob ffigwr llai na 3 wedi ei atal, ac fe’I dangosir a ‘*’. Mae’r holl ffigyrau eraill wedi eu talgrynnu yn annibynnol i’r 3 agosaf. O ganlyniad, efallai bydd gwahaniaeth rhwng swm yr eitemau unigol a’r cyfanswm.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Diwygiwyd y data ar gyfer 2016-17 ar 30 Hydref 2018.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Amddiffyn Plant, Gofrestr Amddiffyn Plant