Skip to content

Darpariaeth gwasanaethau

Gwybodaeth ar gyfer y plant hynny sy’n derbyn gofal a chymorth neu ofalwyr ifanc sy’n derbyn cymorth sydd wedi’u hasesu trwy’r broses asesu newydd a amlinellir yn Rhan 3 (Asesu anghenion unigolion) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.