Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Archwiliadau arolygu iechyd plant yn ôl awdurdod lleol, statws derbyn gofal a mesur
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Statws y Plentyn[Hidlwyd]
-
Statws y Plentyn 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Archwiliadau arolygu iechyd plant[Hidlo]
-
[Lleihau]Archwiliadau arolygu iechyd plant 1
-
Archwiliadau arolygu iechyd plant 2
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorthCliciwch yma i ddidoliHoll blant sy’n derbyn gofal a chymorth
[Lleihau]Plant yr oedd gwybodaeth am archwiliadau iechyd plant ar gael ar eu cyferCliciwch yma i ddidoliPlant yr oedd gwybodaeth am archwiliadau iechyd plant ar gael ar eu cyfer[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDdim ar gael
Cliciwch yma i ddidoliArchwiliadau iechyd plant yn gyfredolCliciwch yma i ddidoliArchwiliadau iechyd plant heb fod yn gyfredol
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru3,7558704,625104,635
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn8025105*105
Gwynedd175*17510185
Conwy10550155*155
Sir Ddinbych7535110*110
Sir y Fflint12010130*130
Wrecsam2255230*230
Powys14010150*150
Ceredigion652590*90
Sir Benfro552575*75
Sir Gaerfyrddin16530200*200
Abertawe4105415*415
Castell-nedd Port Talbot225*225*225
Pen-y-bont ar Ogwr2505255*255
Bro Morgannwg15020170*170
Caerdydd41520435*435
Rhondda Cynon Taf100495590*590
Merthyr Tudful185*185*185
Caerffili24550295*295
Blaenau Gwent150*155*155
Torfaen1905195*195
Sir Fynwy1005105*105
Casnewydd13055185*185

Metadata

Teitl
Archwiliadau arolygu iechyd plant 5 oed ac iau sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth, yn ôl statws derbyn gofal

Diweddariad diwethaf
27 Chwefror 2019 27 Chwefror 2019

Diweddariad nesaf
Chwefror 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn sy’n derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Diwygiwyd y data ar gyfer 2017 ar 27 Chwerfror 2019.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chymorth