Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Archwiliadau arolygu iechyd plant yn ôl awdurdod lleol, statws derbyn gofal a mesur
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Statws y Plentyn[Hidlwyd]
-
Statws y Plentyn 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Archwiliadau arolygu iechyd plant[Hidlo]
-
[Lleihau]Archwiliadau arolygu iechyd plant 1
-
Archwiliadau arolygu iechyd plant 2
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorthCliciwch yma i ddidoliHoll blant sy’n derbyn gofal a chymorth
[Lleihau]Plant yr oedd gwybodaeth am archwiliadau iechyd plant ar gael ar eu cyferCliciwch yma i ddidoliPlant yr oedd gwybodaeth am archwiliadau iechyd plant ar gael ar eu cyfer[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDdim ar gael
Cliciwch yma i ddidoliArchwiliadau iechyd plant yn gyfredolCliciwch yma i ddidoliArchwiliadau iechyd plant heb fod yn gyfredol
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru7,7751,3859,1601059,265
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn170*200*200
Gwynedd345*35035385
Conwy21560275*275
Sir Ddinbych115110225*235
Sir y Fflint25520270*275
Wrecsam42010430*430
Powys26070325*325
Ceredigion11535155*170
Sir Benfro8560140*140
Sir Gaerfyrddin29060355*355
Abertawe78510795*795
Castell-nedd Port Talbot460*465*465
Pen-y-bont ar Ogwr50015515*515
Bro Morgannwg31530345*365
Caerdydd84030870*870
Rhondda Cynon Taf4956151,100*1,115
Merthyr Tudful380*390*390
Caerffili56055615*620
Blaenau Gwent280*285*285
Torfaen40515420*420
Sir Fynwy19530230*230
Casnewydd285120405*410

Metadata

Teitl
Archwiliadau arolygu iechyd plant 5 oed ac iau sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth, yn ôl statws derbyn gofal

Diweddariad diwethaf
18 Mawrth 2020 18 Mawrth 2020

Diweddariad nesaf
Chwefror 2021 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn sy’n derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Adolygwyd y data ar gyfer 2017 hyd 2018 ar 18 Mawrth 2020.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chymorth; Archwiliadau arolygu iechyd plant