Neidio i'r cynnwys

Plant sy’n derbyn gofal a chymorth

Ar ôl i’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) cychwyn ym mis Ebrill 2016, mae’r cyfrifiad plant mewn angen wedi terfynu a disodli â’r cyfrifiad plant sy'n derbyn gofal a chymorth. Mae’r cyfrifiad plant sy'n derbyn gofal a chymorth yn seiliedig ar y diffiniad o blant sy'n cael gofal a chymorth, h.y. plant (o dan 18 oed) sydd â chynllun gofal a chymorth. Mae'r tablau yn dangos nifer y plant sy'n derbyn gofal a chymorth a’i nodweddion, sy'n cynnwys amgylchiadau’r rhieni, iechyd a chanlyniadau addysgol.

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant sy’n derbyn gofal a chymorth fesul 10,000 o’r boblogaeth yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn Ystadegau Arbrofol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl awdurdod lleol a grŵp oedran Ystadegau Arbrofol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl awdurdod lleol a rhyw Ystadegau Arbrofol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl awdurdod lleol a statws derbyn gofal Ystadegau Arbrofol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl awdurdod lleol ac anabledd Ystadegau Arbrofol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl grŵp oedran a statws derbyn gofal Ystadegau Arbrofol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl ethnigrwydd a statws derbyn gofal Ystadegau Arbrofol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant sy’n derbyn gofal yn ôl awdurdod lleol a chategori angen
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl statws derbyn gofal ac anabledd
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl categori angen ac anabledd
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Archwiliadau arolygu iechyd plant yn ôl awdurdod lleol, statws derbyn gofal a mesur Ystadegau Arbrofol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Anableddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl mesur a blwyddyn Ystadegau Arbrofol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Iechyd plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl mesur a blwyddyn Ystadegau Arbrofol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Ffactorau’n ymwneud â rhieni plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl mesur a blwyddyn Ystadegau Arbrofol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Troseddau a gyflawnir gan blant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl mesur a blwyddyn Ystadegau Arbrofol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Presenoldeb ysgol plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl mesur a blwyddyn Ystadegau Arbrofol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim ac anghenion addysgol arbennig plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl mesur a blwyddyn Ystadegau Arbrofol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant sy'n derbyn gofal a chymorth ar y gofrestr amddiffyn plant yn ôl awdurdod lleol, categori o gamdriniaeth a rhyw Ystadegau Arbrofol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Statws imiwneiddio plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl awdurdod lleol a mesur Ystadegau Arbrofol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Statws iechyd meddwl plant sy'n derbyn gofal a chymorth yn ôl awdurdod lleol a mesur Ystadegau Arbrofol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Statws camddefnyddio sylweddau plant sy'n derbyn gofal a chymorth yn ôl awdurdod lleol a mesur Ystadegau Arbrofol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Cyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl mesur a blwyddyn Ystadegau Arbrofol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant sy'n derbyn gofal a chymorth yn ôl statws ceisiwr lloches, rhyw a statws derbyn gofal Ystadegau Arbrofol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Archwiliadau deintyddol plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl awdurdod lleol, statws derbyn gofal a mesur Ystadegau Arbrofol