Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Plant sy'n derbyn gofal a chymorth yn ôl statws ceisiwr lloches, rhyw a statws derbyn gofal
None
Year[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Measure1
Ceisiwr lloches[Hidlwyd]
[Lleihau]Statws Plant[Hidlo]
-
-
Statws Plant 1
Cliciwch yma i ddidoliDdim yn Geiswyr LlochesCliciwch yma i ddidoliCeiswyr lloches sydd ar eu pen eu hunainCliciwch yma i ddidoliAelodau o deuluoedd sy’n chwilio am lochesCliciwch yma i ddidoliHoll blant sy’n derbyn gofal a chymorth
[Lleihau]Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth17,075853017,190
Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorthPlant sy'n derbyn gofal ar 31 MawrthEfallai y bydd plant sy\'n derbyn gofal wedi bod ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth.6,88080106,970
Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth2,340*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi2,340
Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth7,855*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi207,880

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Ystyr ceisiwr lloches yw rhywun sydd wedi gwneud cais am amddiffyniad yn seiliedig ar y Confensiwn Ceiswyr Lloches neu Erthygl 3 o’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol, ac sy’n disgwyl penderfyniad ar y cais hwnnw.

Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chymorth; Oedran; Ethnigrwydd; Anabledd; Rhyw; Plant sy'n derbyn gofal

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2017 hyd 2021 ar 28 November 2023.

Teitl

Plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl statws ceiswyr lloches, rhyw a statws derbyn gofal

Diweddariad diwethaf

28 Tachwedd 2023 28 Tachwedd 2023

Diweddariad nesaf

Chwefror 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chymorth; Oedran; Ethnigrwydd; Anabledd; Rhyw; Plant sy'n derbyn gofal

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chymorth; Rhyw; Ceisiwr lloches