Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Plant sy'n derbyn gofal a chymorth yn ôl statws ceisiwr lloches, rhyw a statws derbyn gofal
None
Year[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Measure1
Ceisiwr lloches[Hidlwyd]
[Lleihau]Statws Plant[Hidlo]
-
-
Statws Plant 1
Cliciwch yma i ddidoliDdim yn Geiswyr LlochesCliciwch yma i ddidoliCeiswyr lloches sydd ar eu pen eu hunainCliciwch yma i ddidoliAelodau o deuluoedd sy’n chwilio am lochesCliciwch yma i ddidoliHoll blant sy’n derbyn gofal a chymorth
[Lleihau]Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth16,325702016,420
Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorthPlant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth6,6056556,675
Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 Mawrth2,210**2,215
Plant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth7,5105157,530

Metadata

Teitl
Plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl statws ceiswyr lloches, rhyw a statws derbyn gofal

Diweddariad diwethaf
Mawrth 2020 Mawrth 2020

Diweddariad nesaf
Chwefror 2021 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ystyr ceisiwr lloches yw rhywun sydd wedi gwneud cais am amddiffyniad yn seiliedig ar y Confensiwn Ceiswyr Lloches neu Erthygl 3 o’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol, ac sy’n disgwyl penderfyniad ar y cais hwnnw.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chymorth; Oedran; Ethnigrwydd; Anabledd; Rhyw; Plant sy'n derbyn gofal

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Ansawdd ystadegol
Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chymorth; Oedran; Ethnigrwydd; Anabledd; Rhyw; Plant sy'n derbyn gofal

Allweddeiriau
Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chymorth; Rhyw; Ceisiwr lloches