Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Plant sy'n derbyn gofal a chymorth ar y gofrestr amddiffyn plant yn ôl awdurdod lleol, categori o gamdriniaeth a rhyw
None
Côd Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Categori[Hidlwyd]
-
Categori 1[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]2017[Lleihau]2018[Lleihau]2019[Lleihau]2020[Lleihau]2021[Lleihau]2022
[Lleihau]Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorthCliciwch yma i ddidoliHoll blant sy’n derbyn gofal a chymorth[Lleihau]Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorthCliciwch yma i ddidoliHoll blant sy’n derbyn gofal a chymorth[Lleihau]Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorthCliciwch yma i ddidoliHoll blant sy’n derbyn gofal a chymorth[Lleihau]Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorthCliciwch yma i ddidoliHoll blant sy’n derbyn gofal a chymorth[Lleihau]Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorthCliciwch yma i ddidoliHoll blant sy’n derbyn gofal a chymorth[Lleihau]Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorthCliciwch yma i ddidoliHoll blant sy’n derbyn gofal a chymorth
Cliciwch yma i ddidoliDynCliciwch yma i ddidoliMenywCliciwch yma i ddidoliDynCliciwch yma i ddidoliMenywCliciwch yma i ddidoliDynCliciwch yma i ddidoliMenywCliciwch yma i ddidoliDynCliciwch yma i ddidoliMenywCliciwch yma i ddidoliDynCliciwch yma i ddidoliMenywCliciwch yma i ddidoliDynCliciwch yma i ddidoliMenyw
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru1,1951,1852,3751,3051,2202,5251,2351,1602,3951,3451,2052,5501,3101,3002,6151,2401,2402,480
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn454090202045404080453070303570301550
Gwynedd4530754540852030504035805050100252045
Conwy151525302555252045352560152030252045
Sir Ddinbych35508535509040701104065105252550255580
Sir y Fflint60701306050110553085655011555551107060130
Wrecsam507513060701258080160757014560751307575155
Powys45458525255560501104040803540805555110
Ceredigion252045302560252550203045151525151030
Sir Benfro151025302555252045354075354070152540
Sir Gaerfyrddin252550404085353570353065304575453580
Abertawe1059519590100190105952001301052351201052256560125
Castell-nedd Port Talbot656012565601255555110503585404585303060
Pen-y-bont ar Ogwr7580155807015090901757575150105651707595170
Bro Morgannwg4540855055105302555402560355085404080
Caerdydd808516510080180858016511095210215180395170190365
Rhondda Cynon Taf160175335230205435185185370190200390175200375165170335
Merthyr Tudful50501006060125706513065651305040907045110
Caerffili85701508555140454590756514065701358080160
Blaenau Gwent354580354075302050203050252550352560
Torfaen5060115405090453580504595353570304575
Sir Fynwy45358040357550409055451002525506050110
Casnewydd4040804555100455010055401007075150354075

Metadata

Teitl

Plant sy'n derbyn gofal a chymorth ar y gofrestr amddiffyn plant yn ôl awdurdod lleol, categori o gamdriniaeth a rhyw

Diweddariad diwethaf

28 Tachwedd 2023 28 Tachwedd 2023

Diweddariad nesaf

Chwefror 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Disgrifiad cyffredinol

Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn sy’n derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf a gafodd sylw wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf. Mae diwygiadau yn y data wedi'u nodi gydag (r).

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chymorth; Rhyw; Gofrestr amddiffyn plant .