Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Plant sy’n derbyn gofal yn ôl awdurdod lleol a chategori angen
None
[Lleihau]Statws y PlentynEr mwyn adrodd,  mae plant yn y cyfrifiad wedi\’u rhannu\'n dri chategori statws fel a ganlyn:- Plant sy\'n derbyn gofal, a all hefyd fod ar y gofrestr amddiffyn plant - Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant, ond nad ydynt yn derbyn gofal - Plant eraill sy\'n derbyn gofal a chymorth, sydd ddim yn derbyn gofal nac ychwaith ar gofrestr amddiffyn plant.[Hidlwyd]
-
Statws y Plentyn 1[Hidlo]
[Lleihau]AnableddNid yw ffigurau ar gyfer plant ag anabledd yn cynnwys achosion lle mae gan y plentyn anhwylder ar y sbectrwm awtistig a dim anabledd arall. [Hidlwyd]
-
Anabledd 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Categori angenMae\'r cod categori angen yn nodi\'r prif reswm pam y dechreuodd y plentyn dderbyn gwasanaethau. [Hidlo]
-
Categori angen 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorthCliciwch yma i ddidoliHoll blant sy’n derbyn gofal a chymorth
Cliciwch yma i ddidoliCamdriniaeth neu esgeulustodCliciwch yma i ddidoliAnabledd neu salwch y plentynCliciwch yma i ddidoliAnabledd neu salwch un o’r rhieniCliciwch yma i ddidoliTeulu dan straen aciwtCliciwch yma i ddidoliTeulu camweithredolCliciwch yma i ddidoliYmddygiad Weldeithasol annerbyniolCliciwch yma i ddidoliRhieni absennolCliciwch yma i ddidoliAmhariad mabwysiadu
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru8,8552,7253551,8652,0654602253516,580
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn325*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1010105*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication365
Gwynedd4052001510560305*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication825
Conwy2051201040135*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication520
Sir Ddinbych21055*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication2055515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication365
Sir y Fflint315115*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication3570510*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication555
Wrecsam40080706035155*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication665
Powys3701451550655*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication5665
Ceredigion145190202025*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication10*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication410
Sir Benfro1653515303515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication295
Sir Gaerfyrddin30513015754010*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication580
Abertawe67016535903252030*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1,330
Castell-nedd Port Talbot34014515501451510*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication720
Pen-y-bont ar Ogwr590145302595525*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication915
Bro Morgannwg100855165150*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication510
Caerdydd845325401154207540*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1,860
Rhondda Cynon Taf825315254601752010*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1,825
Merthyr Tudful24060*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication3545150*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication535
Caerffili83570157065155*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1,075
Blaenau Gwent41065*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication25510*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication520
Torfaen5103010210530*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication795
Sir Fynwy190120*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication11550510*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication495
Casnewydd4551351060551025*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication755

Metadata

Teitl

Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth yn ôl statws derbyn gofal , categori angen ac anabledd

Diweddariad diwethaf

24 Mawrth 2021 24 Mawrth 2021

Diweddariad nesaf

Chwefror 2022 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn sy’n derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2017 hyd 2019 ar 24 Mawrth 2021.

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chefnogaeth; Yr angen am ofal a chymorth; Anabledd