Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Plant sy’n derbyn gofal yn ôl awdurdod lleol a chategori angen
None
[Lleihau]Statws y Plentyn[Hidlwyd]
-
Statws y Plentyn 1[Hidlo]
[Lleihau]Anabledd[Hidlwyd]
-
Anabledd 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Categori angen[Hidlo]
-
Categori angen 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorthCliciwch yma i ddidoliHoll blant sy’n derbyn gofal a chymorth
Cliciwch yma i ddidoliCamdriniaeth neu esgeulustodCliciwch yma i ddidoliAnabledd neu salwch y plentynCliciwch yma i ddidoliAnabledd neu salwch un o’r rhieniCliciwch yma i ddidoliTeulu dan straen aciwtCliciwch yma i ddidoliTeulu camweithredolCliciwch yma i ddidoliYmddygiad Weldeithasol annerbyniolCliciwch yma i ddidoliRhieni absennolCliciwch yma i ddidoliAmhariad mabwysiadu
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru8,6402,7304251,5152,2202852303516,080
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn23060*253510**370
Gwynedd3601805202510**605
Conwy2351301570215*105685
Sir Ddinbych19540520501010*325
Sir y Fflint245115*2085510*485
Wrecsam4008510560653015*760
Powys33511515605510*5595
Ceredigion1551402030151015*390
Sir Benfro1509015205055*340
Sir Gaerfyrddin36513525654515**650
Abertawe615185201153551525*1,330
Castell-nedd Port Talbot41014530351951510*845
Pen-y-bont ar Ogwr50013530301252020*855
Bro Morgannwg809010140230***555
Caerdydd73529025953405035*1,570
Rhondda Cynon Taf1,105375452101502515*1,925
Merthyr Tudful37575*306515**565
Caerffili695551555501515*900
Blaenau Gwent39555*30*5**495
Torfaen4404010205*25**720
Sir Fynwy140115513035*5*440
Casnewydd47580104535*25*670

Metadata

Teitl
Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth yn ôl statws derbyn gofal , categori angen ac anabledd

Diweddariad diwethaf
27 Chwefror 2019 27 Chwefror 2019

Diweddariad nesaf
Chwefror 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn sy’n derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Diwygiwyd y data ar gyfer 2017 ar 27 Chwefror 2019.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chymorth