Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Plant sy’n derbyn gofal yn ôl awdurdod lleol a chategori angen
None
[Lleihau]Statws y Plentyn[Hidlwyd]
-
Statws y Plentyn 1[Hidlo]
[Lleihau]Anabledd[Hidlwyd]
-
Anabledd 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Categori angen[Hidlo]
-
Categori angen 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorthCliciwch yma i ddidoliHoll blant sy’n derbyn gofal a chymorth
Cliciwch yma i ddidoliCamdriniaeth neu esgeulustodCliciwch yma i ddidoliAnabledd neu salwch y plentynCliciwch yma i ddidoliAnabledd neu salwch un o’r rhieniCliciwch yma i ddidoliTeulu dan straen aciwtCliciwch yma i ddidoliTeulu camweithredolCliciwch yma i ddidoliYmddygiad Weldeithasol annerbyniolCliciwch yma i ddidoliRhieni absennolCliciwch yma i ddidoliAmhariad mabwysiadu
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru17,4905,4958303,1354,3656604606532,500
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn48085*404515**680
Gwynedd72537020657540**1,310
Conwy45524030120385*20*1,265
Sir Ddinbych440105*501002030*745
Sir y Fflint530245*35155*20*1,005
Wrecsam7901652051101105025*1,450
Powys7152403010513020**1,260
Ceredigion2902904550301525*750
Sir Benfro30515525408515**635
Sir Gaerfyrddin705270551309025**1,280
Abertawe1,200365401956803050*2,565
Castell-nedd Port Talbot83529055803703515*1,685
Pen-y-bont ar Ogwr1,06526560552353535*1,740
Bro Morgannwg22520515320440***1,225
Caerdydd1,5355856020068511575*3,255
Rhondda Cynon Taf2,035695755303054025*3,720
Merthyr Tudful730150*7013580**1,170
Caerffili1,480110301251204030*1,935
Blaenau Gwent795110*55*10**985
Torfaen9158020405*55**1,475
Sir Fynwy2802351026095***910
Casnewydd965240208580*45*1,440

Metadata

Teitl
Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth yn ôl statws derbyn gofal , categori angen ac anabledd

Diweddariad diwethaf
18 Mawrth 2020 18 Mawrth 2020

Diweddariad nesaf
Chwefror 2021 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn sy’n derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Adolygwyd y data ar gyfer 2017 hyd 2018 ar 18 Mawrth 2020.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chefnogaeth; Yr angen am ofal a chymorth; Anabledd