Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Plant sy’n derbyn gofal a chymorth fesul 10,000 o’r boblogaeth yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
None
Côd Ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2018Cliciwch yma i ddidoli2019Cliciwch yma i ddidoli2020Cliciwch yma i ddidoli2021
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru254257262266270
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn274274228271241
Gwynedd277258300353323
Conwy316319271245255
Sir Ddinbych195171220194156
Sir y Fflint121156164175153
Wrecsam222263239231246
Powys235245277278291
Ceredigion346317294337268
Sir Benfro122141132161189
Sir Gaerfyrddin172176168155165
Abertawe284282261283247
Castell-nedd Port Talbot291303301258277
Pen-y-bont ar Ogwr333292302312331
Bro Morgannwg165202243196250
Caerdydd201212226248290
Rhondda Cynon Taf414386363364348
Merthyr Tudful369445474416426
Caerffili334237273284273
Blaenau Gwent405380362388367
Torfaen325379394408397
Sir Fynwy183249269286281
Casnewydd160201221213260

Metadata

Teitl

Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth fesul 10,000 o'r boblogaeth o dan 18 oed fesul awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf

18 Awst 2022 18 Awst 2022

Diweddariad nesaf

Chwefror 2023 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chymorth

Disgrifiad cyffredinol

Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn sy’n derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2017 hyd 2020 ar 18 Awst 2022.

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.