Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Archwiliadau deintyddol plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl awdurdod lleol, statws derbyn gofal a mesur
None
[Lleihau]Statws y PlentynEr mwyn adrodd,  mae plant yn y cyfrifiad wedi\’u rhannu\'n dri chategori statws fel a ganlyn:- Plant sy\'n derbyn gofal, a all hefyd fod ar y gofrestr amddiffyn plant - Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant, ond nad ydynt yn derbyn gofal - Plant eraill sy\'n derbyn gofal a chymorth, sydd ddim yn derbyn gofal nac ychwaith ar gofrestr amddiffyn plant.[Hidlwyd]
-
Statws y Plentyn 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Gwiriadau deintyddolAr gyfer plant 5 oed a hyn ar 31 Mawrth.<br /><br />Mae plant sydd wedi cael archwiliadau deintyddol cyfredol yn cael eu diffinio fel y rhai sydd wedi cael eu dannedd wedi\'u harchwilio gan ddeintydd yn ystod y deuddeg mis hyd at 31 Mawrth. [Hidlo]
-
[Lleihau]Gwiriadau deintyddol 1
-
Gwiriadau deintyddol 2
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorthCliciwch yma i ddidoliHoll blant sy’n derbyn gofal a chymorth
[Lleihau]Plant yr oedd gwybodaeth am archwiliadau deintyddol ar gaelCliciwch yma i ddidoliPlant yr oedd gwybodaeth am archwiliadau deintyddol ar gael[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNid yw gwybodaeth am archwiliadau deintyddol ar gael
Cliciwch yma i ddidoliArchwiliadau deintyddol yn gyfredolMae\'r wybodaeth am archwiliadau deintyddol yn anghyflawn ar gyfer rhai awdurdodau lleol.Cliciwch yma i ddidoliArchwiliadau deintyddol heb fod yn gyfredolMae\'r wybodaeth am archwiliadau deintyddol yn anghyflawn ar gyfer rhai awdurdodau lleol.
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru7,8753,78511,6602,07013,730
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn2501025515270
Gwynedd5004054010550
Conwy3106537545420
Sir Ddinbych13510145240385
Sir y Fflint29011040035435
Wrecsam*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication510535545
Powys352055520570
Ceredigion15*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication15230245
Sir Benfro2008028075355
Sir Gaerfyrddin340225565*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication570
Abertawe700190890*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication890
Castell-nedd Port Talbot53090620*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication620
Pen-y-bont ar Ogwr35038073045775
Bro Morgannwg140200340165500
Caerdydd1,2555151,7651251,895
Rhondda Cynon Taf7955101,305*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1,305
Merthyr Tudful2907536525390
Caerffili600170770*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication770
Blaenau Gwent75285365*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication365
Torfaen540125665*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication670
Sir Fynwy33590425*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication425
Casnewydd190590780*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication780

Metadata

Teitl

Archwiliadau deintyddol plant sy’n derbyn gofal a chymorth 5 oed a hyn ar 31 Mawrth yn ôl statws derbyn gofal

Diweddariad diwethaf

28 Tachwedd 2023 28 Tachwedd 2023

Diweddariad nesaf

Chwefror 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn sy’n derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2017 hyd 2021 ar 28 Tachwedd 2023.

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chymorth; Gwiriadau Deintyddol

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.