Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Cyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl mesur a blwyddyn
None
Côd Ardal[Hidlo]
Awdurdod Lleol[Hidlwyd]
[Lleihau]Statws y PlentynEr mwyn adrodd,  mae plant yn y cyfrifiad wedi\’u rhannu\'n dri chategori statws fel a ganlyn - Plant sy\'n derbyn gofal, a all hefyd fod ar y gofrestr amddiffyn plant - Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant, ond nad ydynt yn derbyn gofal - Plant eraill sy\'n derbyn gofal a chymorth, sydd ddim yn derbyn gofal nac ychwaith ar gofrestr amddiffyn plant.[Hidlwyd]
-
Statws y Plentyn 1[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]ElfenCanran = Rhifiadur wedi ei rannu gyda\'r enwadur a\'i luosi gyda 100 Cyfartaledd = Rhifiadur wedi ei rannu gyda\'r enwadur[Hidlo]
-
Elfen 1
MesurMae rhywfaint o wybodaeth am addysg heb ei diweddaru eto.<br />Gan fod y Cwricwlwm newydd i Gymru yn cael ei gyflwyno o fis Medi 2022 ymlaen, mae\'r casgliad o asesiadau i athrawon ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen neu CA2 wedi dod i ben.<br />Cafodd y casgliad o asesiadau i athrawon ar gyfer CA3 ei ohirio yn 2020 a 2021 oherwydd pandemig y Coronafeirws (COVID-19); a bydd y gwaith o gasglu\’r data hynny\’n ailgychwyn yn haf 2022.<br />O ganlyniad i ganslo\'r cyfnod arholi arferol yn 2019/20 a 2020/21 a\'r tarfu cyson ar ysgolion oherwydd pandemig y Coronafeirws (COVID-19), nid yw mesurau perfformiad wedi\'u cyfrifo ar gyfer carfanau Blwyddyn 11 a\’r chweched dosbarth.<br />[Hidlwyd]
[Lleihau]2017[Lleihau]2018[Lleihau]2019[Lleihau]2020[Lleihau]2021[Lleihau]2022
[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd
Cliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurCliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurCliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurCliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurCliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurCliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadur
Canran y plant sy'n cyflawni'r dangosydd cyfnod sylfaenMae asesu disgyblion ym Mlwyddyn 2 yn y Cyfnod Sylfaen yn ofyniad statudol. Yn y Cyfnod Sylfaen, y meysydd dysgu gorfodol yw “Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol” (PSD), “Sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu” (yn Sae411739563937525239180848*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
Canran y plant sy'n cyflawni'r dangosydd pwnc craidd yng nghyfnod allweddol 2Mae\'n asesu disgyblion ym Mlwyddyn 6 yng Nghyfnod Allweddol 2 yn ofyniad statudol. Mae\'r dangosydd pwnc craidd yn cynrychioli canran y disgyblion sy\'n cyflawni\'r lefel ddisgwyliedig neu uwch mewn cyfuniad o Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf), Mathemateg a482800604617885951992856*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
Canran y plant sy'n cyflawni'r dangosydd pwnc craidd yng nghyfnod allweddol 3Mae\'n asesu disgyblion ym Mlwyddyn 9 yng Nghyfnod Allweddol 3 yn ofyniad statudol. Mae\'r dangosydd pwnc craidd yn cynrychioli canran y disgyblion sy\'n cyflawni\'r lefel ddisgwyliedig neu uwch mewn cyfuniad o Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg,428866494558645344995447*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi37789442
Canran y plant sy'n cyflawni'r trothwy lefel 1 yng nghyfnod allweddol 4Yn cynnwys pob disgybl a oedd yn 15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd. Lefel 1: mae cyfanswm y cymwysterau Lefel 1 yn gyfwerth â 5 cymhwyster TGAU graddau D-G. Mae plant a oedd yn newydd i system addysg Cymru neu Loegr wedi\'u cynnwys yng nghyfanswm Cy448764594647526248683658*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi840*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi906*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi963*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
Canran y plant sy'n cyflawni'r trothwy lefel 2 yng nghyfnod allweddol 4Yn cynnwys pob disgybl a oedd yn 15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd. Lefel 2: mae cyfanswm y cymwysterau Lefel 2 yn gyfwerth â 5 cymhwyster TGAU graddau A*-C. Mae plant a oedd yn newydd i system addysg Cymru neu Loegr wedi\'u cynnwys yng nghyfanswm C135764181647522219583623*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi840*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi906*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi963*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
Canran y plant sy'n cyflawni'r trothwy lefel 2 gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a Mathemateg yng nghyfnod allweddol 4Yn cynnwys pob disgybl a oedd yn 15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd. Lefel 2: mae cyfanswm y cymwysterau Lefel 2 yn gyfwerth â 5 cymhwyster TGAU graddau A*-C. Mae plant a oedd yn newydd i system addysg Cymru neu Loegr wedi\'u cynnwys yng nghyfanswm C93764121137521512383615*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi840*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi906*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi963*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
Canran y plant sy'n cyflawni'r dangosydd pwnc craidd yng nghyfnod allweddol 4Yn cynnwys pob disgybl a oedd yn 15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd. Mae\'r dangosydd pwnc craidd yn cynrychioli canran y disgyblion sy\'n cyflawni\'r lefel ddisgwyliedig neu uwch mewn cyfuniad o Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf), Mathemateg a Gwyddon8776411997521310083612*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi840*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi906*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi963*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
Sgôr pwyntiau ehangach cyfartalog yng nghyfnod allweddol 4Mae\'r sgôr pwyntiau ehangach cyfartalog ar gyfer disgyblion 15 oed yn cynnwys pob cymhwyster a gymeradwywyd ar gyfer defnydd cyn-16 yng Nghymru. Mae\'r sgôr pwyntiau ehangach cyfartalog yn cael ei gyfrifo trwy rannu nifer y pwyntiau a gyflawnir gan ddisgyb170,102764223178,191752237198,124836237*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi840*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi906*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi963*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
Sgôr cyfartalog pwyntiau wedi'u capio yng nghyfnod allweddol 4Yn cynnwys pob disgybl a oedd yn 15 oed ar ddechrau\'r flwyddyn academaidd. Mae\'r sgôr pwyntiau wedi\'i gapio wedi\'i gyfrifo gan ddefnyddio\'r 8 canlyniad gorau. Mae plant a oedd yn newydd i system addysg Cymru neu Loegr wedi\'u cynnwys yng nghyfanswm Cymru,138,414764181141,463752188156,925836188*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi840*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi906*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi963*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae rhywfaint o wybodaeth am addysg heb ei diweddaru eto. Gan fod y Cwricwlwm newydd i Gymru yn cael ei gyflwyno o fis Medi 2022 ymlaen, mae'r casgliad o asesiadau i athrawon ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen neu CA2 wedi dod i ben. Cafodd y casgliad o asesiadau i athrawon ar gyfer CA3 ei ohirio yn 2020 a 2021 oherwydd pandemig y Coronafeirws (COVID-19); a bydd y gwaith o gasglu’r data hynny’n ailgychwyn yn haf 2022. O ganlyniad i ganslo'r cyfnod arholi arferol yn 2019/20 a 2020/21 a'r tarfu cyson ar ysgolion oherwydd pandemig y Coronafeirws (COVID-19), nid yw mesurau perfformiad wedi'u cyfrifo ar gyfer carfanau Blwyddyn 11 a’r chweched dosbarth.

Casglodd y Cyfrifiad cofnodion unigol am bob plentyn oedd yn derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai sy’n derbyn gofal gan awdurdod lleol, oedd gydag achos agored gydag awdurdod lleol ar Fawrth 31 oedd wedi bod ar agor am dri mis o Ionawr 1 i Fawrth 31.

Ar gyfer bob plentyn yn y Cyfrifiad, casglwyd Rhif Unigryw’r Disgybl er mwyn paru’r plant o’r grwpiau oedran perthnasol yn ddienw gyda Chronfa Ddata Cenedlaethol y Disgyblion.

Dim ond plant sy’n mynychu ysgolion a gynhelir gan awdurdod lleol sydd wedi cynnwys yn y dadansoddiad. Cafodd plant sy’n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS) eu heithrio, nid yw’n ofynnol i Ysgolion Annibynnol darparu data at lefel disgybl.


Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Teitl

Cyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl mesur a blwyddyn

Diweddariad diwethaf

28 Tachwedd 2023 28 Tachwedd 2023

Diweddariad nesaf

Chwefror 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chymorth; Cyrhaeddiad addysgol