Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Cyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl mesur a blwyddyn
None
Côd Ardal[Hidlo]
Awdurdod Lleol[Hidlwyd]
[Lleihau]Statws y Plentyn[Hidlwyd]
-
Statws y Plentyn 1[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Elfen[Hidlo]
-
Elfen 1
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]2017[Lleihau]2018[Lleihau]2019
[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd
Cliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurCliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurCliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadur
Canran y plant sy'n cyflawni'r dangosydd cyfnod sylfaen411739563927495238980548
Canran y plant sy'n cyflawni'r dangosydd pwnc craidd yng nghyfnod allweddol 2482800604637895951991757
Canran y plant sy'n cyflawni'r dangosydd pwnc craidd yng nghyfnod allweddol 3429867494538625344793048
Canran y plant sy'n cyflawni'r trothwy lefel 1 yng nghyfnod allweddol 4446761594647506248683658
Canran y plant sy'n cyflawni'r trothwy lefel 2 yng nghyfnod allweddol 4135761181647502219483623
Canran y plant sy'n cyflawni'r trothwy lefel 2 gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a Mathemateg yng nghyfnod allweddol 493761121137501512383615
Canran y plant sy'n cyflawni'r dangosydd pwnc craidd yng nghyfnod allweddol 48776111997501310083612
Sgôr pwyntiau ehangach cyfartalog yng nghyfnod allweddol 4169,705761223178,191750238198,051836237
Sgôr cyfartalog pwyntiau wedi'u capio yng nghyfnod allweddol 4138,041761181141,463750189157,066836188

Metadata

Teitl
Cyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl mesur a blwyddyn

Diweddariad diwethaf
18 Mawrth 2020 18 Mawrth 2020

Diweddariad nesaf
Chwefror 2021 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Casglodd y Cyfrifiad cofnodion unigol am bob plentyn oedd yn derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai sy’n derbyn gofal gan awdurdod lleol, oedd gydag achos agored gydag awdurdod lleol ar Fawrth 31 oedd wedi bod ar agor am dri mis o Ionawr 1 i Fawrth 31.

Ar gyfer bob plentyn yn y Cyfrifiad, casglwyd Rhif Unigryw’r Disgybl er mwyn paru’r plant o’r grwpiau oedran perthnasol yn ddienw gyda Chronfa Ddata Cenedlaethol y Disgyblion.

Dim ond plant sy’n mynychu ysgolion a gynhelir gan awdurdod lleol sydd wedi cynnwys yn y dadansoddiad. Cafodd plant sy’n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS) eu heithrio, nid yw’n ofynnol i Ysgolion Annibynnol darparu data at lefel disgybl.


Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Adolygwyd y data ar gyfer 2017 hyd 2018 ar 18 Mawrth 2020.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chymorth; Cyrhaeddiad addysgol