Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Cyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl mesur a blwyddyn
None
Côd Ardal[Hidlo]
Awdurdod Lleol[Hidlwyd]
[Lleihau]Statws y Plentyn[Hidlwyd]
-
Statws y Plentyn 1[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Elfen[Hidlo]
-
Elfen 1
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]2017[Lleihau]2018
[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd
Cliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurCliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadur
Canran y plant sy'n cyflawni'r dangosydd cyfnod sylfaen4117395639274952
Canran y plant sy'n cyflawni'r dangosydd pwnc craidd yng nghyfnod allweddol 24828006046278859
Canran y plant sy'n cyflawni'r dangosydd pwnc craidd yng nghyfnod allweddol 34288664945186152
Canran y plant sy'n cyflawni'r trothwy lefel 1 yng nghyfnod allweddol 44467615946374862
Canran y plant sy'n cyflawni'r trothwy lefel 2 yng nghyfnod allweddol 41357611816474822
Canran y plant sy'n cyflawni'r trothwy lefel 2 gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a Mathemateg yng nghyfnod allweddol 4897611211174815
Canran y plant sy'n cyflawni'r dangosydd pwnc craidd yng nghyfnod allweddol 487761119974813
Sgôr pwyntiau ehangach cyfartalog yng nghyfnod allweddol 4169,705761223177,939748238
Sgôr cyfartalog pwyntiau wedi'u capio yng nghyfnod allweddol 4138,041761181141,227748189

Metadata

Teitl
Cyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl mesur a blwyddyn

Diweddariad diwethaf
27 Chwefror 2019 27 Chwefror 2019

Diweddariad nesaf
Chwefror 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn sy’n derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Diwygiwyd y data ar gyfer 2017 ar 27 Chwefror 2019.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chymorth