Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Iechyd plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl mesur a blwyddyn
None
[Lleihau]Statws y PlentynEr mwyn adrodd,  mae plant yn y cyfrifiad wedi\’u rhannu\'n dri chategori statws fel a ganlyn:- Plant sy\'n derbyn gofal, a all hefyd fod ar y gofrestr amddiffyn plant - Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant, ond nad ydynt yn derbyn gofal - Plant eraill sy\'n derbyn gofal a chymorth, sydd ddim yn derbyn gofal nac ychwaith ar gofrestr amddiffyn plant.[Hidlwyd]
-
Statws y Plentyn 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlwyd]
-
Awdurdod lleol 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]ElfenCanran = Rhifiadur wedi ei rannu gyda\'r enwadur a\'i luosi gyda 100 Cyfartaledd = Rhifiadur wedi ei rannu gyda\'r enwadur[Hidlo]
-
Elfen 1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]2017[Lleihau]2018[Lleihau]2019[Lleihau]2020[Lleihau]2021[Lleihau]2022
[Lleihau]Canran / cyfartaleddCanran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaleddCanran / cyfartaledd[Lleihau]Canran / cyfartaleddCanran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaleddCanran / cyfartaledd[Lleihau]Canran / cyfartaleddCanran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaleddCanran / cyfartaledd[Lleihau]Canran / cyfartaleddCanran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaleddCanran / cyfartaledd[Lleihau]Canran / cyfartaleddCanran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaleddCanran / cyfartaledd[Lleihau]Canran / cyfartaleddCanran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaleddCanran / cyfartaledd
Cliciwch yma i ddidoliRhifiadurRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurEnwadurCliciwch yma i ddidoliRhifiadurRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurEnwadurCliciwch yma i ddidoliRhifiadurRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurEnwadurCliciwch yma i ddidoliRhifiadurRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurEnwadurCliciwch yma i ddidoliRhifiadurRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurEnwadurCliciwch yma i ddidoliRhifiadurRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurEnwadur
Canran y plant sydd wedi derbyn yr imiwneiddiadau diweddarafCofnodir bod plant sydd ag imiwneiddiadau cyfredol fel rhai sydd wedi derbyn yr holl imiwneiddiadau y dylai plant eu hoedran nhw fod wedi\'u derbyn erbyn dyddiad y cyfrifiad. Nid yw hyn yn cynnwys plant heb eu geni. Mae\'r data\'n anghyflawn ar gyfer rhai awdurdodau lleol.13,26515,8758413,28516,1258213,59516,3558314,77016,1109215,02516,3409214,36015,49093
Canran y plant sydd wedi derbyn yr archwiliadau deintyddol diweddaraf (ar gyfer plant 5 oed a hyn)Mae plant sydd wedi cael archwiliadau deintyddol cyfredol wedi\'u diffinio fel y rhai y mae deintydd wedi archwilio eu dannedd yn ystod y deuddeg mis hyd at 31 Mawrth.<br />Mae\'r data\'n anghyflawn ar gyfer rhai awdurdodau lleol.8,86011,520779,19012,1457610,83512,4058710,10512,185836,97011,910597,87511,66068
Canran y plant â phroblemau camddefnyddio sylweddau (ar gyfer plant 10 oed a hyn)Mae canllawiau diweddar a gyhoeddwyd gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Glinigol (NICE) yn cynnig diffiniad o gamddefnyddio sylweddau fel gorddefnyddio sylweddau seicoweithredol a/neu ddibyniaeth arnynt, gan arwain at broblemau cymdeithasol, seicolegol, corfforol neu gyfreithiol. Mae\'n cynnwys defnydd problematig o gyffuriau cyfreithlon ac anghyfreithlon (gan gynnwys alcohol pan mae\'n cael ei ddefnyddio mewn gyda sylweddau eraill). Mae\'r data\'n anghyflawn ar gyfer rhai awdurdodau lleol.5407,81576007,97086508,20585608,37576308,69076308,6307
Canran y plant â phroblemau iechyd meddwl (ar gyfer plant 10 oed a hyn)Mae\'n cynnwys problemau iechyd meddwl sy\'n cael eu diagnosio gan feddyg teulu, a phlant sy\'n derbyn Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a\'r Glasoed (CAMHS) neu sydd ar restr aros am wasanaethau. Mae\'n cynnwys iselder; hunan-niweidio ac anhwylderau bwyta. Mae\'n cynnwys plant sy\'n dweud eu bod yn dioddef o broblemau iechyd meddwl ond nad ydynt wedi cael diagnosis. Nid yw anhwylderau ar y sbectrwm awtistig, anableddau dysgu a phroblemau camddefnyddio sylweddau yn cael eu hystyried fel problemau iechyd meddwl ynddynt eu hunain.  Mae\'r data\'n anghyflawn ar gyfer rhai awdurdodau lleol.1,0007,815131,1357,975141,3558,215171,1908,390141,5008,685171,5758,68518
Canran y plant sydd wedi derbyn yr archwiliadau arolygu iechyd plant diweddaraf (ar gyfer plant 0 i 5 oed)Gofynnwyd i Awdurdodau Lleol nodi a oedd yr archwiliadau hybu iechyd y rhaglen arolygu iechyd plant yn gyfredol ar ddyddiad y cyfrifiad. Mae\'r data\'n anghyflawn ar gyfer rhai awdurdodau lleol.3,7104,645803,7654,640814,0304,545893,7204,100913,5853,970903,3603,66592
Canran y plant ag anhwylder ar y sbectrwm awtistigMae anhwylderau ar y sbectrwm awtistig (ASD) yn gasgliad o anhwylderau datblygiadol cysylltiedig sy\'n dechrau mewn plentyndod ac sy\'n parhau gydol bywyd fel oedolyn.1,54015,840101,72016,160111,70016,490101,78516,745111,79017,010112,04017,19012

Metadata

Teitl

Iechyd plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl mesur a blwyddyn, yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf

28 Tachwedd 2023 28 Tachwedd 2023

Diweddariad nesaf

Chwefror 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn sy’n derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2017 hyd 2021 ar 28 Tachwedd 2023

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chymorth; Iechyd plant sy'n derbyn gofal a chymorth

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.