Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Statws imiwneiddio plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
[Lleihau]Grwp Oedran[Hidlwyd]
-
Grwp Oedran 1[Hidlo]
[Lleihau]Statws y Plentyn[Hidlwyd]
-
Statws y Plentyn 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Immunisations[Hidlo]
-
[Lleihau]Immunisations 1
-
Immunisations 2
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorthCliciwch yma i ddidoliHoll blant sy’n derbyn gofal a chymorth
[Lleihau]Plant yr oedd gwybodaeth am imiwneiddiadau ar gael ar eu cyferCliciwch yma i ddidoliPlant yr oedd gwybodaeth am imiwneiddiadau ar gael ar eu cyfer[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNid yw gwybodaeth am imiwneiddiadau ar gael
Cliciwch yma i ddidoliBrechiadau yn gyfredolCliciwch yma i ddidoliBrechiadau heb fod yn gyfredol
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru13,2402,84016,080*16,080
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn220150370*370
Gwynedd59010605*605
Conwy395290685*685
Sir Ddinbych23590325*325
Sir y Fflint47020485*485
Wrecsam73525760*760
Powys54055595*595
Ceredigion32070390*390
Sir Benfro25090340*340
Sir Gaerfyrddin62030650*650
Abertawe1,305301,330*1,330
Castell-nedd Port Talbot83015845*845
Pen-y-bont ar Ogwr84010855*855
Bro Morgannwg48075555*555
Caerdydd1,4601151,570*1,570
Rhondda Cynon Taf5651,3601,925*1,925
Merthyr Tudful565*565*565
Caerffili730175900*900
Blaenau Gwent48015495*495
Torfaen68040720*720
Sir Fynwy43010440*440
Casnewydd510165670*670

Metadata

Teitl
Plant sy'n dechrau derbyn gofal gan awdurdod lleol, yn ôl yr angen am ofal, yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf
27 Chwefror 2019 27 Chwefror 2019

Diweddariad nesaf
Chwefror 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn sy’n derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Diwygiwyd y data ar gyfer 2017 ar 27 Chwefror 2019.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chymorth; Cyfrifiad