Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Statws imiwneiddio plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
[Lleihau]Grwp Oedran[Hidlwyd]
-
Grwp Oedran 1[Hidlo]
[Lleihau]Statws y Plentyn[Hidlwyd]
-
Statws y Plentyn 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Immunisations[Hidlo]
-
[Lleihau]Immunisations 1
-
Immunisations 2
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorthCliciwch yma i ddidoliHoll blant sy’n derbyn gofal a chymorth
[Lleihau]Plant yr oedd gwybodaeth am imiwneiddiadau ar gael ar eu cyferCliciwch yma i ddidoliPlant yr oedd gwybodaeth am imiwneiddiadau ar gael ar eu cyfer[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNid yw gwybodaeth am imiwneiddiadau ar gael
Cliciwch yma i ddidoliBrechiadau yn gyfredolCliciwch yma i ddidoliBrechiadau heb fod yn gyfredol
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru13,5602,76016,32010016,420
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn3005310*310
Gwynedd68520705*705
Conwy435145580*580
Sir Ddinbych175245420*420
Sir y Fflint49525520*520
Wrecsam66525690*690
Powys490175665*665
Ceredigion3152534020360
Sir Benfro160135295*295
Sir Gaerfyrddin61515630*630
Abertawe1,210251,235*1,235
Castell-nedd Port Talbot82020840*840
Pen-y-bont ar Ogwr86525885*885
Bro Morgannwg5751058580670
Caerdydd1,610801,685*1,685
Rhondda Cynon Taf2701,5251,795*1,795
Merthyr Tudful59515605*605
Caerffili9151201,035*1,035
Blaenau Gwent47025490*490
Torfaen72535755*755
Sir Fynwy45020470*470
Casnewydd72545770*770

Metadata

Teitl
Plant sy'n dechrau derbyn gofal gan awdurdod lleol, yn ôl yr angen am ofal, yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf
18 Mawrth 2020 18 Mawrth 2020

Diweddariad nesaf
Chwefror 2021 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn sy’n derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Adolygwyd y data ar gyfer 2017 hyd 2018 ar 18 Mawrth 2020.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chymorth; Cyfrifiad; Imiwneiddio