Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Statws imiwneiddio plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
[Lleihau]Grwp Oedran[Hidlwyd]
-
Grwp Oedran 1[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlwyd]
-
Awdurdod Lleol 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Statws y Plentyn[Hidlo]
-
Statws y Plentyn 1
[Lleihau]ImmunisationsCofnodir bod plant sydd ag imiwneiddiadau cyfredol fel rhai sydd wedi derbyn yr holl imiwneiddiadau y dylai plant eu hoedran nhw fod wedi\'u derbyn erbyn dyddiad y cyfrifiad.[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Immunisations 1
-
-
Immunisations 2
[Lleihau]Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorthCliciwch yma i ddidoliHoll blant sy’n derbyn gofal a chymorth
Cliciwch yma i ddidoliPlant sy'n derbyn gofal ar 31 MawrthEfallai y bydd plant sy\'n derbyn gofal wedi bod ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth.Cliciwch yma i ddidoliPlant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ond nad ydynt yn derbyn gofal ar 31 MawrthCliciwch yma i ddidoliPlant sy’n derbyn cymorth, ond dim Plant sy’n Derbyn Gofal (looked after), a sydd ddim ar y gofrestr amddiffyn plant ar 31 Mawrth
[Lleihau]Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth6,9702,3407,88017,190
Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorth[Lleihau]Plant yr oedd gwybodaeth am imiwneiddiadau ar gael ar eu cyfer6,4502,0706,96515,490
Plant yr oedd gwybodaeth am imiwneiddiadau ar gael ar eu cyferBrechiadau yn gyfredol6,0751,8056,48014,360
Brechiadau heb fod yn gyfredol3752654851,125
[Lleihau]Nid yw gwybodaeth am imiwneiddiadau ar gaelNid yw gwybodaeth am imiwneiddiadau ar gael5202709101,700

Metadata

Teitl

Plant sy'n dechrau derbyn gofal gan awdurdod lleol, yn ôl yr angen am ofal, yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf

28 Tachwedd 2023 28 Tachwedd 2023

Diweddariad nesaf

Chwefror 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn sy’n derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2017 hyd 2021 ar 28 Tachwedd 2023.

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chymorth; Cyfrifiad; Imiwneiddio