Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Statws iechyd meddwl plant sy'n derbyn gofal a chymorth yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
[Lleihau]Statws PlantEr mwyn adrodd,  mae plant yn y cyfrifiad wedi\'u rhannu\'n dri chategori statws fel a ganlyn:- Plant sy\'n derbyn gofal, a all hefyd fod ar y gofrestr amddiffyn plant - Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant, ond nad ydynt yn derbyn gofal - Plant eraill sy\'n derbyn gofal a chymorth, sydd ddim yn derbyn gofal nac ychwaith ar gofrestr amddiffyn plant.[Hidlwyd]
-
Statws Plant 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Iechyd meddwlAr gyfer plant 10 oed a hyn ar 31 Mawrth.<br /><br />Mae\'n cynnwys problemau iechyd meddwl sy\'n cael eu diagnosio gan feddyg teulu, a phlant sy\'n derbyn Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a\'r Glasoed (CAMHS) neu sydd ar restr aros am wasanaethau. Mae\'n cynnwys iselder; hunan-niweidio ac anhwylderau bwyta. Mae\'n cynnwys plant sy\'n dweud eu bod yn dioddef o broblemau iechyd meddwl ond nad ydynt wedi cael diagnosis. Nid yw anhwylderau ar y sbectrwm awtistig, anableddau dysgu a phroblemau camddefnyddio sylweddau yn cael eu hystyried fel problemau iechyd meddwl ynddynt eu hunain. [Hidlo]
-
[Lleihau]Iechyd meddwl 1
-
Iechyd meddwl 2
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorthCliciwch yma i ddidoliHoll blant sy’n derbyn gofal a chymorth
[Lleihau]Plant yr oedd gwybodaeth am iechyd meddwl ar gael ar eu cyferCliciwch yma i ddidoliPlant yr oedd gwybodaeth am iechyd meddwl ar gael ar eu cyfer[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNid yw gwybodaeth am iechyd meddwl ar gael
Cliciwch yma i ddidoliAchosion o afiechyd meddwl ymhlith plant ar 31 MawrthCliciwch yma i ddidoliDim achosion o afiechyd meddwl ymhlith plant ar 31 Mawrth
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru1,5757,1158,6856209,310
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn25160185*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication185
Gwynedd60285350*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication350
Conwy402402805285
Sir Ddinbych25235260*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication260
Sir y Fflint5020025050300
Wrecsam*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication55355360
Powys7529036540405
Ceredigion1014015025175
Sir Benfro55215270*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication270
Sir Gaerfyrddin60330385*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication385
Abertawe70540605*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication605
Castell-nedd Port Talbot75350430*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication430
Pen-y-bont ar Ogwr80435515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication515
Bro Morgannwg4522026570335
Caerdydd1901,1001,290*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1,295
Rhondda Cynon Taf25559084520865
Merthyr Tudful352052355240
Caerffili115385500*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication500
Blaenau Gwent55215270*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication270
Torfaen60385445*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication445
Sir Fynwy75215285*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication285
Casnewydd12038049545540

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn sy’n derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2017 hyd 2021 ar 28 Tachwedd 2023

Teitl

Statws iechyd meddwl plant sy'n derbyn gofal a chymorth yn ôl awdurdod lleol a mesur
sy’n derbyn gofal a chymorth 5 oed a hyn ar 31 Mawrth


Diweddariad diwethaf

28 Tachwedd 2023 28 Tachwedd 2023

Diweddariad nesaf

Chwefror 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chymorth; Cyfrifiad; Iechyd meddwl