Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Presenoldeb ysgol plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl mesur a blwyddyn
None
[Lleihau]Statws y Plentyn[Hidlwyd]
-
Statws y Plentyn 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlwyd]
-
Awdurdod lleol 1[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Elfen[Hidlo]
-
Elfen 1
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]2017[Lleihau]2018[Lleihau]2019
[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd
Cliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurCliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurCliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadur
Cyfradd presenoldeb2,398,9682,613,790922,380,8772,599,07192966,2871,080,18789
Cyfradd absenoldebau awdurdodedig140,5292,613,7905142,8252,599,071565,5101,080,1876
Cyfradd absenoldeb heb awdurdod74,2932,613,790375,3682,599,071348,3901,080,1874

Metadata

Teitl
Addysg Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth yn ôl statws a rhyw'r plentyn, ac yn ôl awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf
18 Mawrth 2020 18 Mawrth 2020

Diweddariad nesaf
Chwefror 2021 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Casglodd y Cyfrifiad cofnodion unigol am bob plentyn oedd yn derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai sy’n derbyn gofal gan awdurdod lleol, oedd gydag achos agored gydag awdurdod lleol ar Fawrth 31 oedd wedi bod ar agor am dri mis o Ionawr 1 i Fawrth 31.

Ar gyfer bob plentyn yn y Cyfrifiad, casglwyd Rhif Unigryw’r Disgybl er mwyn paru’r plant o’r grwpiau oedran perthnasol yn ddienw gyda Chronfa Ddata Cenedlaethol y Disgyblion.

Dim ond plant sy’n mynychu ysgolion a gynhelir gan awdurdod lleol sydd wedi cynnwys yn y dadansoddiad. Cafodd plant sy’n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS) eu heithrio, nid yw’n ofynnol i Ysgolion Annibynnol darparu data at lefel disgybl.


Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Adolygwyd y data ar gyfer 2017 hyd 2018 ar 18 Mawrth 2020.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chymorth; Cymhwysedd i gael prydau ysgol am ddim; Anghenion addysgol arbennig