Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Statws camddefnyddio sylweddau plant sy'n derbyn gofal a chymorth yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
[Lleihau]Child Status[Hidlwyd]
-
Child Status 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Camddefnyddio Sylweddau[Hidlo]
-
[Lleihau]Camddefnyddio Sylweddau 1
-
Camddefnyddio Sylweddau 2
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorthCliciwch yma i ddidoliHoll blant sy’n derbyn gofal a chymorth
[Lleihau]Plant yr oedd gwybodaeth am gamddefnyddio sylweddau ar gael ar eu cyferCliciwch yma i ddidoliPlant yr oedd gwybodaeth am gamddefnyddio sylweddau ar gael ar eu cyfer[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNid yw gwybodaeth am gamddefnyddio sylweddau ar gael
Cliciwch yma i ddidoliAchosion o gam-drin sylweddau ymhlith plant ar 31 MawrthCliciwch yma i ddidoliDim achosion o gam-drin sylweddau ymhlith plant ar 31 Mawrth
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru6457,5458,190258,215
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn10140150*150
Gwynedd40310350*350
Conwy15295310*310
Sir Ddinbych20180200*200
Sir y Fflint30230260*260
Wrecsam5320325*330
Powys15340355*355
Ceredigion10185200*200
Sir Benfro*165165*165
Sir Gaerfyrddin25315340*340
Abertawe40575615*615
Castell-nedd Port Talbot40380420*420
Pen-y-bont ar Ogwr25405430*430
Bro Morgannwg4026530520325
Caerdydd45835880*880
Rhondda Cynon Taf90735830*830
Merthyr Tudful25255280*280
Caerffili65415485*485
Blaenau Gwent20240260*260
Torfaen15370385*385
Sir Fynwy20220240*240
Casnewydd403654005410

Metadata

Teitl
Statws camddefnyddio sylweddau plant sy'n derbyn gofal a chymorth yn ôl awdurdod lleol a mesur

Diweddariad diwethaf
18 Mawrth 2020 18 Mawrth 2020

Diweddariad nesaf
Chwefror 2021 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn sy’n derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol.

Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Adolygwyd y data ar gyfer 2017 hyd 2018 ar 18 Mawrth 2020.

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau
Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chymorth; ccamddefnyddio sylweddau