Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Statws camddefnyddio sylweddau plant sy'n derbyn gofal a chymorth yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
[Lleihau]Child StatusEr mwyn adrodd, mae plant yn y cyfrifiad wedi\'u rhannu\'n dri chategori statws fel a ganlyn:- Plant sy\'n derbyn gofal, a all hefyd fod ar y gofrestr amddiffyn plant - Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant, ond nad ydynt yn derbyn gofal - Plant eraill sy\'n derbyn gofal a chymorth, sydd ddim yn derbyn gofal nac ychwaith ar gofrestr amddiffyn plant.[Hidlwyd]
-
Child Status 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Camddefnyddio SylweddauAr gyfer plant 10 oed a hyn ar 31 Mawrth.<br /><br />Mae canllawiau diweddar a gyhoeddwyd gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Glinigol (NICE) yn cynnig diffiniad o gamddefnyddio sylweddau fel gorddefnyddio sylweddau seicoweithredol a/neu ddibyniaeth arnynt, gan arwain at broblemau cymdeithasol, seicolegol, corfforol neu gyfreithiol. Mae\'n cynnwys defnydd problematig o gyffuriau cyfreithlon ac anghyfreithlon (gan gynnwys alcohol pan mae\'n cael ei ddefnyddio gyda sylweddau eraill).[Hidlo]
-
[Lleihau]Camddefnyddio Sylweddau 1
-
Camddefnyddio Sylweddau 2
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]Holl blant sy’n derbyn gofal a chymorthCliciwch yma i ddidoliHoll blant sy’n derbyn gofal a chymorth
[Lleihau]Plant yr oedd gwybodaeth am gamddefnyddio sylweddau ar gael ar eu cyferCliciwch yma i ddidoliPlant yr oedd gwybodaeth am gamddefnyddio sylweddau ar gael ar eu cyfer[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNid yw gwybodaeth am gamddefnyddio sylweddau ar gaelMae gwybodaeth am gamddefnyddio sylweddau yn anghyflawn ar gyfer rhai awdurdodau lleol
Cliciwch yma i ddidoliAchosion o gam-drin sylweddau ymhlith plant ar 31 MawrthMae gwybodaeth am gamddefnyddio sylweddau yn anghyflawn ar gyfer rhai awdurdodau lleolCliciwch yma i ddidoliDim achosion o gam-drin sylweddau ymhlith plant ar 31 MawrthMae gwybodaeth am gamddefnyddio sylweddau yn anghyflawn ar gyfer rhai awdurdodau lleol
[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru6308,0008,6306809,310
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn10175185*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication185
Gwynedd40310350*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication350
Conwy102702805285
Sir Ddinbych10250260*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication260
Sir y Fflint2023525545300
Wrecsam*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication55355360
Powys1534536040405
Ceredigion514515025175
Sir Benfro25240270*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication270
Sir Gaerfyrddin25365385*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication385
Abertawe25585605*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication605
Castell-nedd Port Talbot30395430*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication430
Pen-y-bont ar Ogwr40475515*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication515
Bro Morgannwg15175190145335
Caerdydd951,1951,290*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication1,295
Rhondda Cynon Taf9575085020865
Merthyr Tudful15225240*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication240
Caerffili45455500*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication500
Blaenau Gwent15255270*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication270
Torfaen20425445*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication445
Sir Fynwy30255285*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication285
Casnewydd5045550535540

Metadata

Teitl

Statws camddefnyddio sylweddau plant sy'n derbyn gofal a chymorth yn ôl awdurdod lleol a mesur

Diweddariad diwethaf

28 Tachwedd 2023 28 Tachwedd 2023

Diweddariad nesaf

Chwefror 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn sy’n derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2017 hyd 2021 ar 28 Tachwedd 2023

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chymorth; ccamddefnyddio sylweddau