Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Troseddau a gyflawnir gan blant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl mesur a blwyddyn
None
[Lleihau]Statws y PlentynEr mwyn adrodd,  mae plant yn y cyfrifiad wedi\’u rhannu\'n dri chategori statws fel a ganlyn:- Plant sy\'n derbyn gofal, a all hefyd fod ar y gofrestr amddiffyn plant - Plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant, ond nad ydynt yn derbyn gofal - Plant eraill sy\'n derbyn gofal a chymorth, sydd ddim yn derbyn gofal nac ychwaith ar gofrestr amddiffyn plant.[Hidlwyd]
-
Statws y Plentyn 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]ElfenCanran = Rhifiadur wedi ei rannu gyda\'r enwadur a\'i luosi gyda 100 Cyfartaledd = Rhifiadur wedi ei rannu gyda\'r enwadur<br />[Hidlo]
-
Elfen 1
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Local Authority[Hidlo]
-
-
Local Authority 1
[Lleihau]2017[Lleihau]2018[Lleihau]2019[Lleihau]2020[Lleihau]2021[Lleihau]2022
[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd[Lleihau]Canran / cyfartaleddCliciwch yma i ddidoliCanran / cyfartaledd
Cliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurCliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurCliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurCliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurCliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadurCliciwch yma i ddidoliRhifiadurCliciwch yma i ddidoliEnwadur
Canran y plant ag achos ar agor i'r Tîm Troseddau IeuenctidAr gyfer plant 10 oed a hyn lle\'r oedd gwybodaeth ar gael.[Lleihau]Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru3557,55553107,99043558,25543258,32042908,85532859,2553
Mae pob awdurdod lleol yng NghymruYnys Môn201901010190610150515180910160651853
Gwynedd153154152905203506204205153754103503
Conwy153654153804103103*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi265*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi102903102854
Sir Ddinbych151608101555102055151957101605102603
Sir y Fflint151857102503102653102804102454*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi300*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
Wrecsam30320103536010253308253108103303103603
Powys153041103204253558353759203505153605
Ceredigion152356152108152008202358101904*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi175*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
Sir Benfro10175552002*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi185*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi102155102804152656
Sir Gaerfyrddin1033535335253401*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi310*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi53202103852
Abertawe156052156252106151106702156052106051
Castell-nedd Port Talbot254006204205104203*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi395*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi435*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi425*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
Pen-y-bont ar Ogwr304406153954204305154504154953105152
Bro Morgannwg151957202558253258152706203605203355
Caerdydd307354207852458805551,0205501,2254551,2954
Rhondda Cynon Taf101,0001108951*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi840*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi890*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi870*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi865*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
Merthyr Tudful52302202707252809152257152455102403
Caerffili255854154154104852105002154804255005
Blaenau Gwent1527065245210260410300452902102704
Torfaen15315410385315385451703104003154453
Sir Fynwy10170652303152406*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi255*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi102653102853
Casnewydd152904153755304057253906354957355406

Metadata

Teitl

Troseddau a gyflawnir gan blant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl mesur a blwyddyn , yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth

Diweddariad diwethaf

28 Tachwedd 2023 28 Tachwedd 2023

Diweddariad nesaf

Chwefror 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Casglodd y cyfrifiad gofnodion unigol ynglyn â phob plentyn sy’n derbyn gofal a chymorth, gan gynnwys y rhai hynny sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, a oedd ag achos agored gydag awdurdod lleol ar 31 Mawrth a hwnnw wedi bod yn agored am y tri mis o 1 Ionawr hyd 31 Mawrth. Diben y cyfrifiad yw casglu data sy'n mesur nodweddion a phriodweddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth sy'n derbyn gwasanaethau cymdeithasol gan eu hawdurdod lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae'r cyfrifiad wedi canolbwyntio'n benodol ar ddata ynglyn â'r rheswm pam y mae plant yn derbyn cymorth gan adrannau gwasanaethau cymdeithasol; gallu'r rhieni; a chanlyniadau iechyd ac addysg pob plentyn. Mae’r tabl hyn yn dangos nifer y troseddwyr ifanc dros 10 oed, ac os oedd cynllun ganddynt gyda’r Tîm Troseddwyr Ifanc ar 31 Mawrth.

Dim ond plant 10 oed a hyn lle'r oedd gwybodaeth ar gael y mae'n ei gynnwys.


Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff data di-enw am blant unigol eu cymryd o systemau gweinyddu awdurdodau lleol a'u dychwelyd yn electronig i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio system ddiogel o drosglwyddo data ar-lein o'r enw 'AFON'. Mae system AFON yn defnyddio cyfres o archwiliadau dilysu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn defnyddio'r codau cywir a'i bod yn gyson yn fewnol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data ar 31 Mawrth ar gyfer pob blwyddyn.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Cymerwyd y camau canlynol i leihau'r risg o ddatgelu data personol heb fod eisiau: Mae'r holl ffigurau wedi'u talgrynnu i'r pump agosaf. Pan fo llai na phump o blant mewn unrhyw grwp, mae'r union nifer wedi'i hepgor a'r symbol * wedi'i nodi yn ei le.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Adolygwyd y data ar gyfer 2017 hyd 2021 ar 28 Tachwedd 2023

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Allweddeiriau

Plant; Plant sy'n derbyn gofal a chymorth; Troseddau a gyflawnir