Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Awdurdod lleol

Amcangyfrifon o nifer yr aelwydydd yn y dyfodol yn ôl awdurdod lleol.

Mae’r ONS wedi cyhoeddi nodyn ar eu gwefan am wall yn amcanestyniadau poblogaeth cenedlaethol sy’n seiliedig ar 2018, yn effeithio ar fudo rhwng Cymru a Lloegr yn bennaf. Mae gwybodaeth bellach ar gael ar ein gwefan ni.
[https://llyw.cymru/amcanestyniadau-genedlaethol-o-aelwydydd-sail-2018]