Neidio i'r cynnwys

Cenedlaethol

Amcangyfrifon o nifer yr aelwydydd yn y dyfodol yng Nghymru.

Mae’r ONS wedi cyhoeddi nodyn ar eu gwefan am wall yn amcanestyniadau poblogaeth cenedlaethol sy’n seiliedig ar 2018, yn effeithio ar fudo rhwng Cymru a Lloegr yn bennaf. Mae gwybodaeth bellach ar gael ar ein gwefan ni.
[https://llyw.cymru/amcanestyniadau-genedlaethol-o-aelwydydd-sail-2018]